Sökning: "döva"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet döva.

 1. 1. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER

 2. 2. Döva i arbetslivet : En studie om upplevelser av utanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ulrika Jansson; [2020]
  Nyckelord :Döva; döva och gravt hörselskadade; svenskt teckenspråk; arbetsliv och utanförskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om döva i arbetslivet. Meningen med uppsatsen är att undersöka om döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i vilka situationer det uppstår. En av frågeställningarna är hur döva beskriver den språkliga interaktionen. Tidigare forskning visar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna. LÄS MER

 3. 3. Döva öron och tomma ord? : En kvalitativ studie av boendes upplevelser av medborgardeltagande och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Katarina Ekeroot; [2020]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; aktivism; förtätning; planering; asymmetriska maktrelationer;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur boende i Eriksberg i Uppsala kommun upplevt planprocesser inför förtätning av stadsdelen samt hur inbjudan till, och kommunikation kring, möjligheten till medborgardeltagande i processerna kan relateras till olika typer av motstånd som uppstått. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med boende aktiva inom en motståndsförening, en nätbaserad enkät till boende, samt information från kommunala tjänstemän och dokument. LÄS MER

 4. 4. Stigmatisering av äldre döva : i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Eva Larsson; Eric Johansson; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Deaf; Elderly care; Audism; Hearing norm; Discrimination; Äldre; Döva; Äldreomsorg; Audism; Hörandenorm; Diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att uppmärksamma äldre döva. Genom kvalitativa undersökningar belysa äldre dövas tankar och farhågor om att åldras och eventuellt vara i behov av äldreomsorg, utifrån perspektiven social konstruktion och stigmatisering. LÄS MER

 5. 5. Development of Tactile Actuators : Actuators for arm mounted hearing device

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Broström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a thesis work for a Master of Science in Mechanical Engineering at Karlstad University. More than 8.5 million people in the world are deaf but unable to get cochlear implants. It has been shown that by the use of actuators that stimulate the skin nerves in different patterns, people can learn to feel the sound on their skin. LÄS MER