Sökning: "d högskolan väst"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden d högskolan väst.

 1. 1. Vad får ungdomar att begå brott? : Undersökning om samband mellan Ungdomsbrottslighet och Personlighetsdrag, Familjerelationer, Vänners brottsliga beteende, bostadsområde och kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anna Karlsson; Charlotte Lindén; [2018]
  Nyckelord :juvenile delinquency; personality traits; JTCI; temperament; character; family relations; friend s criminal behavior; friends criminal behavior; residential area; gender; Ungdomsbrottslighet; personlighetsdrag; JTCI; Temperament; karaktär; familjerelationer; vänners brottslighet; vänners brottsliga beteende; bostadsområde; kön;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett utbrett problem i världen och inte minst i Sverige. I denna studie undersöktes förekomsten av ungdomsbrottslighet och i vilken grad personlighet (Cloningers biopsykosociala modell för unga), familjeförhållanden och vänners brottsliga beteende relaterar till detta. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Hallberg; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; leader; manager; stress; coping resources; empathy; human leadership; leadership intelligence; Emotionell intelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; ledare; chef; stress; copingresurser; empati; medmänskligt ledarskap; ledarskapets intelligens;

  Sammanfattning : En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). LÄS MER

 3. 3. Safe Human Robot Collaboration : By using laser scanners, robot safety monitoring system and trap routine speed control

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för produktionssystem (PS)

  Författare :Nannan Yan; [2016]
  Nyckelord :Human Robot Collaboration; Safety Robot System Design; Laser Scanner; SafeMove; RGB-D;

  Sammanfattning : Nowadays, robot is commonly used to perform automation tasks. With the trend of low volume and customised products, flexible manufacturing is introduced to increase working efficiency and flexibility. LÄS MER

 4. 4. Metoder för att minska risken för sympati-utlösning av Vattenfalls transformatorstationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Emil Bodestål; Daiel Jakobsson; [2016]
  Nyckelord :Elnät; Sverige; driftcentral;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB. På driftcentralen i Trollhättan styr Vattenfall sitt svenska elnät. Vid spänningssättningen av en transformator parallellt med en som är i drift, fås ibland problem med att stationen löser ut. Fenomenet kallas internt för "sympati-utlösning". LÄS MER

 5. 5. Kommunala friskrivningar : En studie om hur kommunerna hanterar jordabalken 4 kap. 19 d §

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Amanda Hult; Cassandra Schönberg; [2016]
  Nyckelord :Disclaimer; jordabalken; hidden defects; property; municipality; private individual; Friskrivning; jordabalken; fel; fastighet; kommun; näringsidkare; privatperson;

  Sammanfattning : En fastighetsaffär är en av de allra största och viktigaste investeringarna som kan ske i en människas liv. Det är därför viktigt att aktuell lagstiftning följs när dessa affärer genomförs. LÄS MER