Sökning: "d uppsats omvårdnad"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden d uppsats omvårdnad.

 1. 1. Vård av utagerande dementa : En kvalitativ studie med symbolisk interaktionism och empatibegreppet som teoretisk grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Wide; [2011]
  Nyckelord :Omvårdnad; vårdpersonal; utagerande dementa; demenssjukdom; hot och våld; empati och symbolisk interaktionism.;

  Sammanfattning : SammanfattningHuvuddelen av denna uppsats beskriver hur några anställda vårdgivare i en svensk kommun upplever sitt arbete med dementa brukare och deras aggressioner. Undersökningen bygger på nio djupintervjuer med vårdpersonal som arbetar inom demensvården. LÄS MER

 2. 2. De såg mig också - En kvalitativ studie om anhörigas upplevelse av stöd efter ett dödsfall

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ann-Christin von Corswant; [2008-03-11]
  Nyckelord :socialt stöd; nätverk; sorg; social support; bereavement; grief;

  Sammanfattning : När en person blir svår sjuk och avlider är det en angelägen uppgift för sjukvården att stödja de anhöriga. Inom vissa vårdområden har man utarbetat särskilda program för hur detta ska gå till, medan man inom andra verksamheter förlitar sig på att den omvårdnad man ägnar patienter och anhöriga i allmänhet, ska räcka till även i denna situation. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag och verklighet : En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Daniel Skoog; Charlotta Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Uppdragsbeskrivning; ledarskap; chefskap; roll; agerande;

  Sammanfattning : Lindblom, C. och Skoog, D. (2008) Uppdrag och verklighet - En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet. C-uppsats i sociologi. LÄS MER

 4. 4. Språket som hinder till en lyckad kommunikation

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Ferid Krupic; [2007-09-27]
  Nyckelord :Kommunikation; invandrare; transkulturell omvårdnad; språk; barriär och äldre;

  Sammanfattning : Vi lever i tiden där stora folkvandringar är ett faktum och dessa har lett till att var och en av oss kommer i kontakt med människor från andra delar av världen. Den ”negativa” sidan av folkvandringar är att allt större andel av invånare i Sverige inte har svenska som modersmål. LÄS MER

 5. 5. Hälsa & ledarskap : projekt FOU i Vänersborgs kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Linda Arvidsson; Catharina Hjelm; [2006]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Ledarskap;

  Sammanfattning : I Vänersborgs kommun bedrivs ett projekt som heter FOU (Forskning och Utveckling). Det handlar om att främja hälsan för anställda ute på de kommunala arbetsplatserna. Projektets deltagare består av förstalinjeschefer, d.v. LÄS MER