Sökning: "d uppsatser exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden d uppsatser exempel.

 1. 1. Sammansatta ord – en studie kring vuxna sfi-elevers användning av långa ord i sin skriftliga produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Lennermo; [2013-06-25]
  Nyckelord :sammansatta ord; andraspråksinlärare; ordförråd;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Fördjupningskurs 61 – 90 poängVt 2013Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 2. 2. Att uppleva Washington Capitals : ett framgångsrikt företag inom upplevelseekonomin

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sophia Burman; Joa Elfsberg; [2010]
  Nyckelord :experiences; events; experience economy; experience industry; sporting events; entertainment venue; upplevelseekonomi; upplevelseindustri; upplevelser; evenemang; idrottsevenemang; evenemangsarena;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Washington Capitals strategiskt arbetar för att skapa upplevelser i samband med hockeymatcherna och deras kringarrangemang. Hur skapar Washington Capitals upplevelser? Finns det något att lära av deras upplevelsestrategi? Kan Washington Capitals arbetssätt kopplas till teorier om upplevelseekonomi?   Metod: Sekundärdata i form av tryckta källor och böcker, tidigare uppsatser och artiklar. LÄS MER

 3. 3. Om möjligheten att arbeta med familj- och barnperspektiv inom vuxenpsykiatrisk öppenvård

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Berit Lindquist; Eva Slettengren; [2009-04-14]
  Nyckelord :familjeperspektiv; barnperspektiv; vuxenpsykiatrisk öppenvård; familjearbete;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar bedriver familjearbete och tar tillvara barnperspektivet. Vidare att ta del av goda erfarenheter och exempel på när ett familjearbete blivit bra och när det finns ett barnperspektiv och tankar kring hur detta arbete kan förbättras. LÄS MER

 4. 4. Revisorns oberoende

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Björnson; [2007-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De senaste åren har tuffare regelverk implementerats inomnäringslivet runt om i världen till följd av flertalet företagsskandaler. Bland dem kan nämnasEnron i USA, vilken ledde till implementeringen av SOX, som även berör europeiska bolag. LÄS MER

 5. 5. Controllerns roll och ansvarsområden - en fallstudie utifrån stora och medelstora företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Andersson; Cecilia Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Då världens ekonomier idag utvecklas i allt snabbare takt fokuseras det mer och mer på utveckling och framtid. Detta har fått konsekvenser för alla företag verksamma på den öppna marknaden. I och med utvecklingen krävs det ständigt anpassning av verksamheten, vilket medför ökat krav både på produkter och på personal. LÄS MER