Sökning: "d- egenvård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden d- egenvård.

 1. 1. Web-baserat stöd i astmavården – en randomiserad kontrollerad studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Boström; Marie Persson; [2018]
  Nyckelord :asthma; asthma management; eHealth; lungfunction; quantitative; self-care.; astma; astmakontroll; egenvård; e-hälsa; kvantitativ; lungfunktion.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten på astmakontroll och lungfunktion av ett web-baserat stödprogram för astmapatienter inom primärvården. Metod Studien var en 2-armad randomiserad, kontrollerad studie med kvantitativ ansats som pågick under 6 månader. LÄS MER

 2. 2. Förmaksflimmer : Hur påverkas livskvaliteten?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åse Sundström; Åsa Skarpnord; Ulrika Svensson; [2013]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; Livskvalitet; Litteraturstudie; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och förekommer hos 1-2% av befolkningen. Många upplever både oro och stress över sin sjukdom och att de saknar information och stöd för att hantera sin situation. Förmaksflimmer upplevs ofta ha negativ inverkan på patientens livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Innebörden av ett upplevt förbättrat munhälsobeteende sett utifrån ett patientperspektiv - En fenomenologisk deskriptiv intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Gun-Britt Östergård; [2013]
  Nyckelord :fenomenologi; kvalitativa metoder; livskvalitet; munhälsa; munhälsobeteende; salutogenes; phenomenology; qualitative methods; quality of life; oral health; oral health behavior; salutogenesis;

  Sammanfattning : För individer med parodontal sjukdom är egenvården betydelsefull för en bättre prognos. Förebyggande åtgärder kan behöva ses i ett större sammanhang om det ska vara möjligt att främja tandhälsa eller förhindra fortsatt tandsjukdom. LÄS MER

 4. 4. Tonåringar på diabetesläger - förmåga till egenvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Abrahamsson; [2011-03-03]
  Nyckelord :Tonåring; Typ 1 diabetes; Förmåga till egenvård; HbA1c;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har typ 1 diabetes ökat med 50 % bland barn och ungdomar i Sverige. Detta syns t.ex. genom att ca 500 barn i åldern 0 – 15 år varje år får typ 1 diabetes och mer än 95 % av dem som insjuknar debuterar före 25 års ålder. LÄS MER

 5. 5. Smärtlindringsmetoder hos kvinnor med fibromyalgi : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pernilla Bäck; Thereze Torkkeli; [2011]
  Nyckelord :Fibromyalgi; Smärtlindring; Biopsykosociala modellen; Livsstilsförändringar; Integrativ medicin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huvudsymtomen vid fibromyalgi är utbredd, kronisk, migrerande muskelsmärta samt muskelömhet, trötthet och sömnstörningar där 80 procent av patienterna utgörs av kvinnor. Diagnos sätts med hjälp av en detaljerad smärtanamnes, som innefattar att 11 av 18 tenderpoints ska smärta vid palpation. LÄS MER