Sökning: "d- stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden d- stigma.

 1. 1. Can Access to Fast Internet in Africa Promote HIV Awareness and Prevention? - Evidence from Nigeria

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Marie Helen Günther; [2020]
  Nyckelord :HIV Awareness; HIV Prevention; Internet; Submarine Cables; Nigeria;

  Sammanfattning : Can access to the global Internet improve health behaviour and outcomes in Africa? Providing health-related information through the Internet - free of charge, tailored specifically to patients' needs and accessible from anywhere, anytime - has proven to enhance users' mental and physical wellbeing in numerous researched cases. However, little is known about this relation in developing countries, where fast and internationally connected Internet arrived only a decade ago. LÄS MER

 2. 2. Snabba glasögon : En självstudie av avistaövning för el- samt klassisk gitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Oskar Rognås; [2020]
  Nyckelord :sheet music reading; learning process; design theory; video documentation; d; guitar; diary; sight reading; notläsning; lärandeprocess; designteori; videodokumentation; loggbok; gitarr; avista;

  Sammanfattning : I tid och otid har elgitarrister fått dras med stigmat att vara bristfälliga notläsare. Rimligtvis borde det gå att lösa med lite övning, men hur ska en strukturera upp sådan övning och ger det några resultat? Deras motparter i den klassiska genren åtnjuter inte samma stämpel, tack vare dess långa tradition av notläsning. LÄS MER

 3. 3. Syns det inte, finns det inte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Therese Palm; Alice Grevholm; [2019]
  Nyckelord :prostitution; sex; ersättning; diskurs; stigma; plats; internet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Trots att sexköpslagen och olika hjälpinsatser har bidragit till en minskning av sex mot ersättning på gatan, uppmärksammade #metoo-rörelsen problematiken kring den dolda varianten av sex mot ersättning som främst har sin grund på internet. Detta öppnade upp en värld som få hade insikt i, som det fanns lite information om och som det bedrivits lite forskning kring. LÄS MER

 4. 4. Embracing a new era of clothing consumption

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Julia Larsdotter; Vivianne Yance; [2019]
  Nyckelord :Collaborative consumption; Redistributed ownership; Utility-based nonownership; Second-hand clothing; Clothing rental;

  Sammanfattning : Clothes play an important role in our lives; not only providing protection, but also offering a way to express ourselves and who we are to the world around us. However, the purchasing of clothing has escalated into unsustainable volumes whereas the utilization of clothing, on the other hand, has decreased. LÄS MER

 5. 5. The Link between different kinds of Knowledge about Mental Illness and their Stigma

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Henrik Ho; Jacqueline Jaconelli; [2019]
  Nyckelord :association; attitude; knowledge; mental illness; stigma; associationer; attityd; kunskap; psykisk ohälsa; stigma.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if people's knowledge about mental illness is related to their stigma against mental illness. We examined four types of knowledge a) knowledge treatment, b) knowledge of non-traditional diagnoses, c) knowledge of traditional , diagnoses, and d) personal knowledge of people with mental illness (called associations). LÄS MER