Sökning: "dIABETES"

Visar resultat 16 - 20 av 1774 uppsatser innehållade ordet dIABETES.

 1. 16. Personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatimazahra Amin; Juweriya Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; People’s; Experiences; Diabetes mellitus typ 2; Personer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar världen över. Största orsaken till att diabetes typ 2 ökar beror på fetma hos befolkningen. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som inte går att bota och behandlas i först hand med livsstilsförändringar såsom goda kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 17. Farmakologisk behandling vid fetma : Semaglutid versus liraglutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Natalié Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fetma; GLP-1-analog;

  Sammanfattning : Obesity is a health problem that is increasing worldwide and has high socioeconomic impact. In Sweden, obesity costs the society 70 billion SEK every year. For the year 2030, the Institute for Health and Medical Care Economics predicts that obesity can cost the society up to 17 billion SEK more than in 2018. LÄS MER

 3. 18. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har diabetes typ 1. : en litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Karlsson; Kemgren Frida; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; barn; föräldrar; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Medicinskt finns det inget botemedel utan endast läkemedel som kan hålla sjukdomen under kontroll. Det blir allt vanligare att barn insjuknar i diabetes typ 1. Sjukdomen är både komplicerad och allvarlig. LÄS MER

 4. 19. Patienters upplevelser och erfarenheter av att använda mobila diabetesapplikationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Hansson; Charlotta Liedberg; [2021]
  Nyckelord :eHealth; Mobile applications; Diabetes; Experience; Self-care; E-hälsa; Mobila applikationer; Diabetes; Upplevelse; Erfarenhet; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Utvecklingen av den digitala tekniken i samhället har bidragit till en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård. I takt med digitaliseringen har hjälpmedel så som mobila applikationer utvecklats. Ett område där mobila applikationer har ökat är inom diabetesvården. LÄS MER

 5. 20. Sjuksköterskans insatser för att öka fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2. : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Robin Stigberg; Julia Wictorsson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Egenvård; Fysisk aktivitet; Omvårdnad; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en folksjukdom som drabbar allt fler i världen.Från år 1980 har antalet personer med diabetes ökat från ca 108 miljoner till 422miljoner år 2014. Diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är de vanligast förekommandetyperna av diabetes. LÄS MER