Sökning: "dIABETES"

Visar resultat 21 - 25 av 1774 uppsatser innehållade ordet dIABETES.

 1. 21. Swedish diabetes patients’ experiences of using GLP-1 receptor agonists (GLP-1 RAs) : A qualitative interview study.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Marie Ekenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The world prevalence of diabetes mellitus in 2019 was 8.3%, out of which 85-90% have type 2 diabetes mellitus (T2DM). Numerous drugs for treating T2DM are approved, and one of the newer classes of drugs are GLP-1 receptor agonists (GLP-1 RAs). In Sweden during 2015 to 2019, the number of patients using GLP-1 RAs has increased by 280%. LÄS MER

 2. 22. Erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Barassa; Petra Hvit; Jenny Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; lifestyle changes; Orem’s self-care theory; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenheter; livsstilsförändringar; Orems egenvårdsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en växande folksjukdom i Sverige och globalt. Utförandet av egenvård är viktigt för att en person ska kunna undvika komplikationer och leva ett långt och hälsosamt liv. Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att utföra egenvård vid diabetes mellitus typ 2. LÄS MER

 3. 23. Barn och ungdomars upplevelser av att leva med Diabetes Mellitus typ 1 : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Klara Östlund; [2021]
  Nyckelord :type 1 diabetes; experience; child; adolescent; typ 1-diabetes; upplevelser; barn; ungdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 900 barn och ungdomar insjuknar i typ 1-diabetes (T1D) varje år i Sverige, vilket gör den till en av landets vanligaste kroniska sjukdomar hos barn. Sjukdomen påverkar livet fysiskt och psykiskt och leder till allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer om behandlingen inte sköts. LÄS MER

 4. 24. Upplevelsen av att vara anhörig till en vuxen person med diabetes mellitus typ 1 : - En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Agnes Klozz; Nilsson Felicia; [2021]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; upplevelse; anhörig; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hela familjen påverkas när en av familjemedlemmarna drabbas av en sjukdom, vilket leder till en påfrestning för alla inblandade. Vardagen förändras för de anhöriga när deras delaktighet i sjukdomen blir central och behovet av stöd och hjälp ökar för den som har diabetes typ 1. LÄS MER

 5. 25. Att leva med diabetes typ 2 : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ruza Glavic; Elina Hoffner; Aino Niit; [2021]
  Nyckelord :daily life; diabetes mellitus type 2; experience; lifestyle changes; person-centered care; dagligt liv; diabetes mellitus typ 2; livsstilsförändringar; personcentrerad omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en folksjukdom som innebär att den som är drabbad har insulininsufficiens vilket bidrar till att höga värden av glukos finns i blodet. Komplikationer kan förekomma vid misskött diabetes. Sjukdomen kan behandlas både icke farmakologisk och eller farmakologiskt. LÄS MER