Sökning: "dabiq"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet dabiq.

 1. 1. Two Sides of the Same Coin : A Comparative Study of Salafi Jihadi and White Nationalist use of History of Religion in Propaganda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Christian Haag; [2020]
  Nyckelord :Comparative propaganda; ISIS; Tarrant; sacred history; Dabiq; The Great Replacement;

  Sammanfattning : This master’s thesis is a comparative propaganda analysis that studies the use of history with a religion dimension, similarities and framing of propaganda messages in the Islamic States propaganda magazine Dabiq and Brenton Tarrant’s manifesto The Great Replacement. The propaganda has been analysed with Jowett and O’Donnell’s propaganda model, combined with Jan Assmann’s theories about cultural memory, historia sacra and cultural semantics. LÄS MER

 2. 2. Excommunication, Apostasy, and the Islamic State : The practice of Takfir in the Islamic State, an analysis of the propaganda magazine Dabiq.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Jesper Bjelke; Björn Edvard Lervik; [2020]
  Nyckelord :apostasy; takfir; excommunication; the islamic state; dabiq;

  Sammanfattning : The Islamic State (IS) infamously carried out brutal acts of terrorism against the west. These acts of terrorism in Europe and the USA does, however, not make up most of the violence instigated by the Islamic State. This majority of violence took place in Iraq and Syria, where the Islamic State conquered large territories. LÄS MER

 3. 3. Historiebruk som vapen : En studie om IS historiebruk i tidskrifterna Dabiq & Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2019]
  Nyckelord :is; historiebruk; religiöst historiebruk; jihad; kuffar; korsfarare; koran; hadith; dabiq; rumiyah; shia; murtadd; mushrikin;

  Sammanfattning : I den här studien presenteras undersökning som gjorts inom ramen för ett historiebruk med fokus på IS tidskrifter, där en textanalytisk undersökningsmetod har legat till grund för studien. Syftet med denna analys har varit att undersöka Islamiska statens historiebruk i tidskrifterna Dabiq och Rumiyah med tonvikt på dess motståndare. LÄS MER

 4. 4. Apokalyptiska förställningar i Islamiska staten Al-Malhama Al-Kubra : En religionsvetenskaplig uppsats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nikolinn Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna forskningsuppsats riktas fokus på de apokalyptiska föreställningarna som finns i islam och i den Islamiska staten (IS).Apokalyps handlar om vad som händer innan jordens undergång och idéerna om apokalyps finns inom de flesta religionerna, men de skiljer sig dock ifrån varandra. LÄS MER

 5. 5. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER