Sökning: "dag natt"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden dag natt.

 1. 1. "Kvart-i-ge-upp" : Dåtid, nutid och framtid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lova Rudin; [2022]
  Nyckelord :Revolutionär tid; Revolutionary Time; Tone Schunnesson; Dagarna; Fanny Söderbäck; Julia Kristeva; Luce Irigaray; Skillnad; Difference; Krononormativitet; Gerard Genette; Narratologi; Analeps; Förlåtelse; Tid; Time; Dåtid; Nutid; Framtid; Dag; Natt; Cyklikalitet; Cykliskt tid; Linjär tid; Linjäritet; Feministisk tid; Amelie Björck; Mara Lee; Förändring; Lögn; Spegel; Mimesis; Förskjutning; Förhandling; Låst framtid; Mönster; Grammatik; Kropp; Affekt; Sinnlighet; Sinnligt; Tempus; Feminism; Bibbs; Relation; Cirkel; Spiral; Natur; Kvinnlig tid; Women s Time; Cykler; Patriarkatet; Kristeva; Irigaray; Söderbäck; Schunnesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En undersökning av manifestationer av revolutionär tid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna, utifrån Fanny Söderbäcks beskrivning av konceptet i hennes Revolutionary Time: On Time and Difference in Kristeva and Irigaray. Uppsatsen utreder förekomsten av det som Söderbäck kallar revolutionary time (i uppsatsen revolutionär tid) och vilken effekt dessa manifestationer får på läsningen av Schunnessons roman, utifrån en narratologisk och tematisk metod. LÄS MER

 2. 2. Undersköterskors upplevelser av nattarbete och hur det påverkar hälsan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Cecilia Stenhammar; [2022]
  Nyckelord :Healthcare workers; night shift work; health; Sjukvårdspersonal; nattskiftsarbete; hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Undersköterskor är en stor yrkesgrupp men många är sjukskrivna, ofta relaterat till stress. Att arbeta natt, vilket många undersköterskor gör, är ytterligare en faktor som kan ge upphov till arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 3. 3. Termiska energimätare - Validering av mätvärden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Mohammed S M Abujayyab; [2022]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Termisk energimätare; Energisignatur; brytningspunkt; statistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Klimatförändringen är ett viktigt ämne i många länder. Sverige har gått tillsammans med många andra länder i olika avtal med syfte att minska klimatförändringens påverkan. Parisavtalet som antogs 2015 ¨ar ett sådant avtal. I Sverige arbetar flera myndigheter direkt eller indirekt med detta för att uppnå de önskade klimatmålen. LÄS MER

 4. 4. Lastbilschaufförers arbetsmåltider och upplevda trötthet : En enkätstudie om dag- och nattarbetande lastbilschaufförer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Lindström; [2021]
  Nyckelord :truck driver; shift work; work meal; food; sleepiness; lastbilschaufför; skiftarbete; arbetsmåltid; mat; trötthet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nattarbete utgör en hälsorisk ur flera aspekter och har flera konsekvenser liknande de som ohälsosamma matvanor har. Bland lastbilschaufförer förekommer långa körningar där hälsosamma matvanor inte främjas. LÄS MER

 5. 5. Värmeförluster och energibesparing till följd av bassängtäckning för utomhusbassänger : Heat losses and energy savings due to pool coverage for outdoor pools

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mark Shafti; [2021]
  Nyckelord :Bassängtäckning;

  Sammanfattning : Sammanfattning I Sverige finns det cirka 450 offentliga badanläggningar varav flera av dem har utomhusbassänger med hög energiförbrukning. Energiförbrukningen är i genomsnitt 403 kWh per m² bassängarea, år. LÄS MER