Sökning: "dag och natt"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden dag och natt.

 1. 1. Ett varv runt solen är väl en månad - eller är det tusen år? En jämförande intervjustudie om solsystemets himlakroppar med elever i årskurs 6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Dino Hajiric; [2020-02-28]
  Nyckelord :Fysik; solsystemet; multimodala representationsformer; omloppsbanor; dag och natt; omloppstider.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur flera- och multimodala representationsformerkan användas för att ta reda på hur elever förklarar himlakropparnas rörelser. Representationsformerna i denna studie består av skisser och en animerad 3D modell. LÄS MER

 2. 2. "Har inte du någon val att gå och rädda någonstans?" : En semiotisk innehållsanalys av julkalendern Storm på lugna gatan ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Angelica Bengtsson; Alva Stahl; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Semiotik; Public Service; Barnprogram; Hållbarhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Världen står inför stora utmaningar gällande hållbar utveckling och problemen kommer inte att lösas över en natt. Det är en lång och tidskrävande process som kräver mycket kunskap av jordens nuvarande och framtida befolkning. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning based Turn Light Detection at Road Intersections for Autonomous Driving

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lucas Chizzali; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous driving promises to revolutionise transportation by making it more efficient, cheaper, safer and climate friendlier. Bringing autonomous vehicles onto roads requires effectively sensing the surrounding environment and integrating derived information into a safe and efficient driving policy. LÄS MER

 4. 4. How Stellar Tides Affect Planet Evolution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Madison Green; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Planets that orbit their host star closely experience tidal forces due to the strength of gravity not being uniform all over the planet. This leads to effects such as tidal spin synchronization, tidal eccentricity damping and tidal semi-major axis damping. LÄS MER

 5. 5. Day Master - Redesigning a planning board for people with cognitive disorder

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mattias Bygge; Sofie Strand; [2019]
  Nyckelord :Cognitive impairment; disability; neuropsychological disorder; medical device; memory aid; assistive technology; user-centered design; user studies; product development; iterative design; Kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; tidshjälpmedel; minneshjälpmedel; NPF; välfärdsteknologi; HCD; användarstudier; produktutveckling; iterativ design;

  Sammanfattning : In assistive technology, there are mainly two different users that needs to be taken into account when developing products. The first, and most important, is the end-user who requires the product in order to function and live a normal life. LÄS MER