Sökning: "dagbok"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet dagbok.

 1. 1. Kung söker fru : En mentalitetshistorisk studie av en dagbok från 1620.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lucas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Mentalitetshistoria; dagbok; Johan Hand; Gustav II Adolf; Maria Eleonora.;

  Sammanfattning : The main source material in this essay is a diary written by the Swedish nobleman Johan Hand in the year of 1620. Johan Hand had the opportunity to accompany the Swedish king Gustavus Adolphus on a secret journey to Germany. LÄS MER

 2. 2. ”Det viktiga är inte att ge ut” : En analys av den litterära debuten i Wera von Essens En debutants dagbok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Isi de Paula; [2020]
  Nyckelord :Debut; författarfunktion; fält; habitus; kapital; självframställning; metafiktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en analys av den skönlitterära gestaltningen av debutfenomenet i Wera von Essens roman En debutants dagbok. Utgångspunkten är en distinktion mellan två olika innebörder av benämningen ”författare” som jag identifierar i romanen: å ena sidan, den författare som utövar skrivakten och, å den andra, den författare som publiceras i den litterära offentligheten. LÄS MER

 3. 3. Grycksbo Sjuk- och begravningskassa 1916–1995 : En undersökning av en lokal sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och dess aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Lena Isaac; [2020]
  Nyckelord :Socialhistoria; sjukkassa; begravningskassa; 1900-tal och Grycksbo;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. LÄS MER

 4. 4. Jag dansar, därför är jag bög? : En autoetnografisk studie om hur dansbaserad gruppträning kan utmana heteronormer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Queer; HBTQ; Modern dans; Autoetnografi; Gruppträning;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur dansbaserad gruppträning kan utmana rådande heteronormer inom motionsidrotten. I dagens samhälle finns en tydlig hälsoklyfta inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan de som faller in under heteronormen och de som bryter mot den. LÄS MER

 5. 5. En litteraturöversikt över patienters upplevelser av patientdagbok.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Lydia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :critical care; diary; patient attitudes; intensivvård; dagbok; patientuppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som skrivs ut från intensivvårdsavdelningar står inför en stor psykisk påfrestning, där fragmenterade minnen, minnesluckor och mardrömmar gör det svårt att urskilja vad som verkligen hänt och inte. Dagböcker är en billig intervention och har visat på potentiellt terapeutiska fördelar, för en population som annars löper signifikant risk för psykisk ohälsa. LÄS MER