Sökning: "dagboksanteckningar"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet dagboksanteckningar.

 1. 1. En hjälpande tass : En studie om hundens inverkan på ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Sjöberg; Lovisa Berglund; [2020]
  Nyckelord :well-being; fellowship; self-esteem; youths; dog; välbefinnande; samhörighet; självkänsla; ungdomar; hund;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att beskriva och förstå hur samvaro med hund kan bidra till att öka ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla. Studien har utgått från en etnografisk metodansats där två observationer genomförts på en hundkurs för ungdomar i en kommun i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hur omvårdnadspersonal uppmärksammar och lindrar oro på demensboende : en studie med fri noteringsmetod

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Erika Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnadspersonal; äldre; kognitiv sjukdom; oro ångest; demensboende; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är vanligt förekommande symtom hos personer med kognitiv sjukdom som en följd av att dessa personer har svårt att hantera olika sinnesintryck. Oro och ångest är plågsamma tillstånd och påverkar välbefinnandet negativt. De som till största delen vårdar personer med kognitiv sjukdom är omvårdnadspersonal. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbete i fritidshemmet: : En fotbollsskolas möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Martin Ovesson; Axel Nors; [2019]
  Nyckelord :Fair-play; conflicts; conflict resolution; after-school care; values; football.; Fair-play; konflikter; konflikthantering; fritidshem; grundläggande värden; fotboll.;

  Sammanfattning : Syftet med det här utvecklingsarbetet är att lära elever olika strategier för att hantera konflikter och på det sättet minska konfliktförekomster. Tillvägagångssättet för utvecklingsarbetet var att genomföra en aktionsforskning där Söderströms aktionsforskningsmodell med åtta olika delar användes. LÄS MER

 4. 4. Förskolegården : En plats för barns naturvetenskapliga möten

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisabeth Johansson; [2018]
  Nyckelord :Plats; material; förskolegården; naturvetenskap; meningsskapande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskolebarns naturvetenskapliga meningsskapande genom att ta del av deras handlingar i mötet med material på förskolegården. De två frågeställningarna som har guidat i genomförandet av studien är: Vilka av förskolebarnens handlingar kan urskiljas som naturvetenskapligt meningsskapande på förskolegården? Vilka möjligheter erbjuder platsen (förskolegården) för förskolebarnens handlingar och naturvetenskapliga meningsskapande?   Studien utgår från en mikroetnografisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Rekonstruktion Regnaholm : En hantverkssmedja där tre väggfält står värd för tradering av hantverk, tradition och tankekraft

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

  Författare :Victoria Brännström; [2018]
  Nyckelord :Regnaholm Herrgård; Rokoko; Interiör; Linnevävsspänning; Kredering; Integration; Interkulturella möten; Kulturhistoria; Byggnadsvård; Förmedling;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen beskriver jag hur ett byggnadsvårdsuppdrag kan fungera som plattform för förmedling och kunskapsutbyte av kulturhistoria, materialkunskap och metod. Uppsatsen baseras på det praktiska arbetet med att rekonstruera tre väggpartier till stora sovkammaren i det brandhärjade Regnaholms herrgråd. LÄS MER