Sökning: "dagens teknologi"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden dagens teknologi.

 1. 1. Cirkulära företag i en linjär värld : En kvalitativ studie om upplevda hinder för cirkulär ekonomi inom svenska textil- och klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Albin Hagström; Moa Nordin; [2023]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Startup; Textil- och klädindustrin;

  Sammanfattning : Klimatkrisen är en av våra största utmaningar i modern tid. Vi blir allt oftare utsatta för olika naturkatastrofer som både påverkar jordens befolkning, och även hela ekosystem. Under de senaste åren så har allt fler anammat en mer västerländsk livsstil vilket har bidragit till en större konsumtion och utnyttjande av resurser. LÄS MER

 2. 2. Betalningstransaktioner med blockkedjeteknik i en pantmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Max Eriksson; Oliver Borgström; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Cryptocurrency; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps; Blockkedja; Kryptovaluta; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps;

  Sammanfattning : Digitalisering och automatisering av mjukvara utvecklas i stor utsträckning varje dag. Syftet med denna studie är att implementera blockchain-teknologi i ett transaktionsbaserat system och ta reda på om och hur väl det kan ersätta dagens fungerande system. LÄS MER

 3. 3. Kundintresset för blockkedjeimplementation i försörjningskedjor : En enkätundersökning av konsumentens uppfattade värde av produktspårning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Linus Vestergren; [2022]
  Nyckelord :Blockkedjor; försörjningskedjor; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Vad som anses vara en effektiv försörjningskedja är något som ändras med tiden. I dagens så kallade virtuella integration finns problem med att informationshantering mellan företagen inte alltid är tillräckligt bra för att maximera vinsten och nyttan för alla parter. LÄS MER

 4. 4. A Deep Learning Based Approach to Object Recognition from LiDAR Data Along Swedish Railroads

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Egil Morast; [2022]
  Nyckelord :Deep learning; DGCNN; LiDAR; Object recognition; Railroad; Automatisation; Sweden; Point cloud; Djupinlärning; DGCNN; LiDAR; Objektigenkänning; Järnväg; Automatisering; Sverige; Punktmoln;

  Sammanfattning : Malfunction in the overhead contact line system is a common cause of disturbances in the train traffic in Sweden. Due to the preventive methods being inefficient, the Swedish Transport Administration has stated the need to develop the railroad maintenance services and has identified Artificial Intelligence (AI) as an important tool for this undertaking. LÄS MER

 5. 5. Förnybara drivmedel och deras förutsättningar för implementering i Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Klara Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Renewable fuels; Swedish Armed Forces; FAME; HVO; Biogas; DME; Förnybara drivmedel; Försvarsmakten; FAME; HVO; biogas; DME;

  Sammanfattning : Today’s society is adapting to reduce the climate footprint which is why the Swedish Armed Forces is expected to revise its use of fossil fuel. The choice of fuel is not obvious, and this report aims to examine the possibilities and limitations for a few renewable fuel’simplementation in the Swedish Armed Forces. LÄS MER