Sökning: "daghemsverksamhet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet daghemsverksamhet.

  1. 1. Målstyrning av daghemsverksamhet i Karlstad kommun : En undersökning om relationen mellan utvärderingsresultat och mål

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Elisabeth Solberg; [2007]
    Nyckelord :Målstyrning; daghemsverksamhet;

    Sammanfattning : SammanfattningI slutet av 1900-talet ansågs det inte längre möjligt att styra statens och kommunernas omfattande verksamhet i detalj. Offentliga organisationer ställdes inför nya problem, utmaningar och krav på förändrad styrning. Målstyrning sågs i mycket stor utsträckning som lösningen på framtidens problem. LÄS MER