Sökning: "daglig livsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden daglig livsföring.

 1. 1. Djur i äldreomsorg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Lidén; Kelly Truong; [2019]
  Nyckelord :djurassisterad terapi; djurassisterad intervention; äldre med demenssjukdom eller Alzheimers eller kognitiva funktionsnedsättningar; effekter; vårdhem och välbefinnande;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer > 65 år ökar, vilket leder till att fler lever i hög ålder - som i sin tur innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det kan medföra för den äldre en förändrad livssituation med begränsningar som följd av nedsatt fysisk, psykisk och social hälsa. LÄS MER

 2. 2. ÄLDRES UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV AKTIVITET

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Lundby; Klara Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ökade antalet äldre tillsammans med kravet på en högkvalitativ och personcentrerad vård är en utmaning för vårdpersonal inom äldreomsorgen. Forskning visar att aktivitet har en positiv effekt på äldres livskvalitet och vårdboenden organiserar aktiviteter för att främja äldres hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av vården på psykiatriska vårdavdelningar : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lillet Selam Hail; Annika Lembrin; [2017]
  Nyckelord :Psychiatric inpatients; Experiences; Psychiatric care; Psychiatric ward; Psykiatriska patienter; Upplevelser; Psykiatrisk vård; Psykiatrisk avdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrisk vård är det viktigt att respektera patientens personliga förväntningar och mål för att uppnå goda behandlingsresultat och för att patienterna ska känna sig tillfreds med den vård de erhåller. Sjuksköterskan bör underlätta för patienter att kommunicera om sina besvär, stödja patienten att analysera destruktivt beteende, stödja patienten att skapa en normal daglig livsföring samt främja patientens integritet och egenvård. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Gullberg; Karin Kjellström; [2016]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; young adults; self-management; experiences; emotions; Diabetes typ 1; unga vuxna; egenvård; upplevelser; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes typ 1 kräver daglig kontroll av sin livsföring. Som ung vuxen inträffar många förändringar i livet och det kan vara en utmaning att samtidigt vara drabbad av en kronisk sjukdom och lära sig att leva med denna och de känslor som sjukdomen framkallar. LÄS MER

 5. 5. Att leva med endometrios : En litteraturstudie av kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nihlblad Camilla; Wahlstedt Emma; [2015]
  Nyckelord :endometrios; upplevelser; erfarenheter; kvinnor; daglig livsföring; patientperspektiv; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Endometrios är en gynekologisk sjukdom som ofta orsakar smärta och symtom som medför begränsningar i det dagliga livet. Besvär gällande menstruation och sexliv är vanligt, vilka är områden som kan upplevas svåra att söka vård för. Det är vanligt att symtomen underskattas av vården vilket leder till fördröjd diagnos och behandling. LÄS MER