Sökning: "daglig verksamhet och arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden daglig verksamhet och arbete.

 1. 1. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 2. 2. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-11]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonassjälvbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal ikommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar ochhinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar föratt reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 3. 3. Vad innebär hunden för våra brukare? : Personalens erfarenheter av djurassisterade insatser medhundar inom kommunal LSS-dagverksamhet i Dalarnas län.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Angélique Zimmermann; [2017]
  Nyckelord :AAI; effects of animal-assisted interventions; dogs; daycare-centre; autism; intellectual disability; developing skills; Antonovsky´s sense of coherence ; Asplund´s social responsiveness.; sociala tjänstehundar; effekter av djurassisterade insatser; hundar; daglig LSS-verksamhet; färdighetsutveckling; autism; intellektuell funktionsnedsättning; Antonovskys KASAM; Asplunds sociala responsivitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur brukare påverkas av att det finns hundar i form av djurassisterade insatser i den kommunala, dagliga LSSverksamheten i Dalarnas län. Det är en kvalitativ studie som inleddes genom en kvantitativ kartläggning rörande förekomsten av hundar eller andra djur i alla kommunala LSS-verksamheter i Dalarna. LÄS MER

 4. 4. Daily activities : a way to social inclusion for persons with intellectual disabilities?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jakob Christiernin; [2017]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; LSS; Daily Activities; Open labour market; Social Inclusion; Persons with disabilities; Intellectual impairment; Intellektuella funktionshinder; LSS; Funktionsnedsättning; Daglig verksamhet; Öppen arbetsmarknad; social inkludering;

  Sammanfattning : Background: Social inclusion is an issue for persons with intellectual disability; the group often suffer from discrimination on the open labour market and are subject to social exclusion. Persons with intellectual disability have the right to daily activities that have the intention to lead to an employment on the open labour market. LÄS MER

 5. 5. Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emmelie Ahamad; [2017]
  Nyckelord :Relationsskapande; hjälpande relation; relationsbaserat socialt arbete; emotionell intelligens; använda sig själv; anknytningsteori; mentalisering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal på en daglig verksamhet upplever skapandet av relationer med sina klienter på verksamheten, samt vad personalen beskriver som viktigt i och vilka strategier de använder sig av i skapandet av relationer till sina klienter. I studien genomförs fyra intervjuer med personal på en dagligverksamhet. LÄS MER