Sökning: "daglig verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden daglig verksamhet.

 1. 1. Skattning av kommunikativ förmåga hos vuxna brukare på daglig verksamhet : En pilotstudie av ett klassifikationssystem för personal och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Hillver; Rebecca Johansson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; habilitering; LSS; daglig verksamhet; intellektuell funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; kommunikation; AKK; CFCS;

  Sammanfattning : Communication difficulties are common in individuals with different types of disabilities. Hence, many may need Augmentative and Alternative Communication (AAC) to be able to communicate. LÄS MER

 2. 2. Intellektuell gemenskap : En studie om fysisk aktivitet i grupp på daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Lager; Ida Juvas Sjöström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet är att undersöka vilka förutsättningar som påverkar deltagande i fysisk aktivitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning som går på daglig verksamhet. Vilka faktorer främjar till deltagandet i fysisk aktivitet? Vilka faktorer hindrar till deltagandet i fysisk aktivitet? Vad är upplevelsen av organiserad gruppträning? Metod En kvalitativ design med intervju som valdes som undersökningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 4. 4. Att klara sig själv. En studie av hur deltagare och personal i daglig verksamhet uppfattar lärande av kunskap och förmågor att bli autonom.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Amalia Persson; [2018]
  Nyckelord :Autonomi; funktionsnedsättning; lärande; daglig verksamhet; LSS.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag om en daglig verksamhet för personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf) kan bidra till deltagarnas autonomi. Att visa sig vara självgående underlättar situationen att anpassa sig till samhället. Syftet är att bidra med kunskaper om hur autonomi kan förstås och stödjas. LÄS MER

 5. 5. Våga möta den förbjudna sorgen : En kvalitativ studie om hur verkssamhetssamordnare arbetar med skuld och skam hos föräldrar till deltagare inom daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Ohlin; Jhon Larsson; [2018]
  Nyckelord :Guilt; shame; grief; parents; daily activities; Skuld; skam; sorg; föräldrar; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to, from the perspective of the operation coordinators, highlight guilt- and shame in parents whose children have a disability and are covered by the LSS- effort daily activities. Furthermore, to explore how guilt in shame with parents in face of their disabled child affect the work for operations coordinators within daily activities. LÄS MER