Sökning: "dagliga aktiviteter"

Visar resultat 11 - 15 av 412 uppsatser innehållade orden dagliga aktiviteter.

 1. 11. Planerad fysisk aktivitet i förskolan : En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; motorskills; health; Förskola; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 12. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios i det dagliga livet : En litteraturstudie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maria Engdahl; Sanne Lepping; [2019]
  Nyckelord :blogg; dagliga aktiviteter; endometrios; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en autoimmun sjukdom där livmoderslemhinnan växer på andra ställen i kroppen än livmoderhålan. I Sverige lider cirka var tionde kvinna i fertil ålder av den kroniska sjukdomen som kan ge upphov till smärta, infertilitet och allmänna sjukdomskänslor. LÄS MER

 3. 13. Räkna och andra matematiska aktiviteter : En läromedelsanalys av fyra matematik- böcker i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Karin Hoffner; Emma Illerbrand; [2019]
  Nyckelord :Didaktik; Läromedel; Textanalys; Matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka matematiska aktiviteter eleverna möter i matikundervisningen genom läroboken. För att besvara detta analyserades fyra matematikböcker avsedda för det första skolåret. LÄS MER

 4. 14. Vuxnas erfarenheter av rullstol med ståfunktion : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johannes Berglin; Filip Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; manuell; elektrisk; stående position; stående; del-aktighet;

  Sammanfattning : Det finns idag forskning av brukares erfarenheter av rullstolsanvändning och hur ståhjälpmedel kan motverka negativa komplikationer till följd av långvarigt sittande. Men det finns begränsad forskning av brukares erfarenheter av rullstol med ståfunktion. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskans förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder för patienter med konfusion : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Odell; [2019]
  Nyckelord :Konfusion; Omvårdnad; Prevention; Slutenvård; Vuxna;

  Sammanfattning : Konfusion, även kallat delirium, innebär en cerebral svikt med snabbt insättande, och yttrar sig i form av uppmärksamhets- och medvetanderubbning. Konfusion är ett vanligt tillstånd isamband med akut sjukdom, med riskfaktorer som hög ålder, infektioner, sepsis och multimedicinering. LÄS MER