Sökning: "dagligt liv"

Visar resultat 11 - 15 av 187 uppsatser innehållade orden dagligt liv.

 1. 11. Att leva med multipel skleros - En utmanande vardag : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Vannestål; Caroline Brobäck; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Experiences; Daily life; Multipel skleros; upplevelse; dagligt liv;

  Sammanfattning : Sjukdomen multipel skleros (MS) har en stor påverkan på personens dagliga liv. Sjukdomen påverkar såväl familjelivet och aktiviteter som arbetsförmågan hos dessa personer.  Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med MS. LÄS MER

 2. 12. Personers upplevelser av livskvalité och det dagliga livet efter att ha överlevt hjärtstopp : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Desirée Färdigs; Matilda Johansson; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtstopp; Livskvalité; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2016 rapporterades 7938 fall i Sverige där personer drabbats av hjärtstopp, varav 1317 personer överlevde. Syrebristen som uppstår vid ett hjärtstopp kan orsaka skador på kroppen efter endast några minuter, därför är det av vikt att se hur dessa personer upplever livskvaliteten och det dagliga livet. LÄS MER

 3. 13. Personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 och dess påverkan på det dagliga livet : -     En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Harju; Louise Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; diabetes typ 1; lidande; påverkan; upplevelse; vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité. Varje år dör ca 1,6 miljoner människor av diabetes och i Sverige insjuknar cirka 400 vuxna i diabetes typ 1 varje år. De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité jämfört med den allmänna befolkningen. LÄS MER

 4. 14. När kroppen sviker : Patienters erfarenheter av dagligt liv med kronisk njursvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Björkner; Sanela Cehic; [2018]
  Nyckelord :chronic renal failure; crisis; life quality; patient perspective and support; kris; kronisk njursvikt; livskvalité; patientperspektiv och stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett växande folkhälsoproblem. Sjukdomen är allvarlig och bidrar till ökat lidande då den medför omfattande symtom, begränsar livsvärlden och kräver livsstilsförändringar. Behandlingen är komplex. LÄS MER

 5. 15. Det dagliga livet med Multipel SklerosEn litteraturöversikt med utgångspunkt från Antonovskys teori Känsla Av Sammanhang (KASAM)

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ann Charlotte Bäck; Fanny Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :begriplighet; dagligt liv; hanterbarhet; meningsfullhet; multipel skleros MS ; strategier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER