Sökning: "dagligt liv"

Visar resultat 26 - 30 av 208 uppsatser innehållade orden dagligt liv.

 1. 26. Min osynliga sjukdom : Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Felicia Andersson; Robin Ekman; [2019]
  Nyckelord :endometrios; kvinna; lidande; livskvalité; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än endometriet och drabbar kvinnor över hela världen. Olika typer av smärta är det vanligaste symtomet tillsammans med psykiska symtom samt övriga andrahands symtom. Patienter med endometrios har många olika behandlingar att välja mellan. LÄS MER

 2. 27. Unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia Nervosa : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elsa Birgersson; Sofia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; autobiography; daily life experiences; young women; Anorexia nervosa; biografi; dagligt liv; erfarenheter; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) innebär en viljestyrd viktnedgång där en låg sjukdomsinsikt ofta förekommer. Bland de psykiska sjukdomarna har AN den högsta mortaliteten och antalet som vårdas för sjukdomen har sedan 1990-talet tredubblats. LÄS MER

 3. 28. Personers upplevelser av hur det dagliga livet påverkas efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Forsberg; Lina Bergvall; [2019]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Hjärtstopp; Heart arrest; Upplevelse; Experience; Överlevare; Survivor; Dagligt liv; Daily life;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är något som kan drabba vem som helst, när som helst. Varje år drabbas cirka 10.000 personer av hjärtstopp, av dessa inträffar cirka 4.500 på sjukhus. LÄS MER

 4. 29. När livet sviktar : Upplevelsen av dagligt liv med hjärtsvikt - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Sandelius; Annie Olsson; [2019]
  Nyckelord :experience; heart failure; person-centered care; qualitative; hjärtsvikt; kvalitativ; personcentrerad vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som ökar med stigande ålder. Vid hjärtsvikt har hjärtat en nedsatt förmåga att pumpa ut tillräcklig mängd blod till kroppen. Prognosen för personer med hjärtsvikt är förenad med hög morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 5. 30. Påverkan av fibromyalgi hos vuxna : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Birgitta Danielsson; Maryam Mohammad Faraj; [2019]
  Nyckelord :Fibromyalgi; patientupplevelse; påverkan; dagligt liv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom med okänd etiologi. Den kännetecknas främst av smärta och fatigue. Fibromyalgi behandlas symtomatiskt då det inte finns någon botande behandling. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur vuxenlivet påverkas av fibromyalgi. LÄS MER