Sökning: "dagligt liv"

Visar resultat 6 - 10 av 191 uppsatser innehållade orden dagligt liv.

 1. 6. När hjärtat ändrar livets riktning : Individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anna Friberg; Marita Kangestad; [2019]
  Nyckelord :dagligt liv; hjärtinfarkt; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör miljoner människor i världen av hjärtinfarkt, men i Sverige har överlevnaden ökat. För de som överlever följer en fysisk och psykisk anpassning i vardagen.Vårdtiderna på sjukhus har kortats. LÄS MER

 2. 7. Personers upplevelser av att leva med stomi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofie Gustafsson; Berggren Amanda; [2019]
  Nyckelord :Stomi; upplevelser; anpassning; livskvalitet; dagligt liv; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstrakt Många personer lever med tillfällig eller kronisk stomi och i Sverige finns ungefär 43000 personer med stomi i någon form. Att få en stomi innebär en stor livsförändring och de drabbade bär på en mängd upplevelser och erfarenheter. LÄS MER

 3. 8. Erfarenheter och konsekvenser i dagligt liv för vuxna med ADHD och arbetsterapeutiska interventioner för denna grupp : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Henrik Andersson; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; arbetsterapi; ordning; organisat-ion; motivation;

  Sammanfattning : Vuxna med ADHD är en grupp som upplever problem med att utföra vardagliga nödvändiga aktiviteter och som lätt utvecklar olika rolldysfunktioner genom livet. Det är viktigt att undersöka vilka erfarenheter och konsekvenser i vardagen som vuxna med ADHD erfar för att på ett effektivt sätt kunna möta upp och effektivt underlätta för patientgruppen. LÄS MER

 4. 9. Att leva med Multipel Skleros : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Hållander; Therese Schrewelius; [2019]
  Nyckelord :Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence; Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av sjukdomen Multipel Skleros (MS) påverkar personer olika och deras upplevelse av sjukdomen skiljer sig åt. Symtomen kan påverka den fysiska kroppen, välbefinnandet och vardagslivet. Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) lyfts och kan hjälpa personerna att hantera sjukdomen lättare. LÄS MER

 5. 10. Mitt spruckna hjärta : En litteraturbaserad studie av individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Alice Blomén; Linnéa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Daily life; experiences; lifestyle changes; myocardial infarction; support; Dagligt liv; hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar människor över hela världen och kan leda till döden. Efter hjärtinfarkten påbörjar individerna sin återhämtningsperiod. Då ska individerna påbörja sina livsstilsförändringar samtidigt som de måste hantera den krissituation de plötsligt hamnat i. LÄS MER