Sökning: "dagligvaruhandeln"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet dagligvaruhandeln.

 1. 1. Den onlinebaserade dagligvaruhandeln En kvalitativ studie om generationers attityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Hansson; Kevin Skoglund; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Blandkostares syn på en lakto-ovo-vegetarisk kost : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Jennifer Reinhammar Lycke; Ellinor Tarkka; [2022]
  Nyckelord :vegetariskt; kosthållning; uppfattningar; attityder; blandkostare;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund Intresset och efterfrågan på vegetariska produkter ökar i den svenska dagligvaruhandeln, trots det anger endast 3% av befolkningen att det har en vegetarisk kosthållning. Kosthållningen har visat ge fördelar både för hälsan och klimat vid jämförelse med en animalisk kosthållning. LÄS MER

 3. 3. Skandalen "insats torsk" och cancel culture i dagligvaruhandeln : En kvalitativ forskning om kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Astrid Öhrn; Filippa Berglund; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; cancel kultur krishantering; preventiv krishantering; business-to-business ;

  Sammanfattning : As companies are expected to take major responsibility towards their stakeholders, there are also some risks involved. Cancel culture is a new societal phenomenon that is taking an increasing part in our everyday lives. LÄS MER

 4. 4. E-handelns påverkan på dagligvaruhandeln En studie om e-handelns och covid-19-pandemins effekter på butikers verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Brynzér; Sofia Samuelsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Dagligvaruhandel - e-handel – covid-19 - change management - digital transformation - last mile - köpprocessen - e-handelsbarriärer; Grocery trade – e-commerce – covid-19 – change management – digital transformation – last mile - The buyer decision process - e-commerce barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internets framväxt har kommit att förändra marknadsstrukturen för många branscher och det går att urskilja att det skett ett skifte där handeln i allt större utsträckning gått från traditionell butikshandel till handel på nätet. Inom livsmedelsbranschen har e-handel varit något som på senare år har kommit att växa sig allt större. LÄS MER

 5. 5. ICA - loket i lokal mat? : en kvalitativ intervjustudie om ICA-handlares handlingsutrymme och motivation för lokal matproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Valleräng; [2021]
  Nyckelord :lokal mat; livsmedelsbutiker; närproducerat; ICA-handlare; livsmedelsstrategi; livsmedelskedjan; dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras ICA-handlares handlingsutrymme och motivation till att lyfta lokal matproduktion. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjustudier med fem ICA-handlare i Gävleborg. Studien ger en inblick i hur ICA-handlare ser på sin roll i arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen i Gävleborg. LÄS MER