Sökning: "dagligvaruhandlare"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet dagligvaruhandlare.

 1. 1. Dynamics in the Swedish Grocery Retail Industry : The current landscape, challenges and levers in distribution for Swedish grocery retailers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erhan Kayhan; Leo Rönnbäck; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; E-grocery; E-commerce; Distribution channels; Distribution challenges; Omni-channel; Brick and mortar; Click and Collect; Home Delivery; Dagligvaruhandel; E-dagligvaruhandel; E-handel; Distributionskanaler; Distributionsutmaningar; Omni-channel; Fysiska butiker; Click and Collect; Hemleverans;

  Sammanfattning : There is a significant transformation taking place in today’s retail landscape with the increasing adoption of digital technologies in society. Customers are finding new purchasing habits and retailers are exploring different channels to serve customers in. LÄS MER

 2. 2. Big Data i den digitala matbutiken - En kvalitativ studie om dataanvändning i svensk dagligvaruhandel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Agerhäll; Christian Schultz; [2018-06-25]
  Nyckelord :Dagligvaruhandel; Big Data; Artificiell intelligens; e-handel; maskininlärning;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln på internet blomstrar och slår årliga försäljningsrekord vilket inneburit attde svenska handlarna ökat sin närvaro på internet. Den ökade aktiviteten på webben medförökad tillgång på stora datamängder, så kallad Big Data. LÄS MER

 3. 3. Tjänstedesign för att minimera hushållsavfall : Att utveckla en tjänst för en svensk dagligvaruhandlare

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ADINA BRUCHFELD; VICTORIA LIND; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The clients of this project are Louise Nilsson and Hans von Heijne from the Product Development Innovation & Concept department at ICA. The purpose of the project was to create a service concept that would help ICA customers reduce their household waste by encouraging reuse of packages or by reducing food waste. LÄS MER

 4. 4. Faktorer och hinder för tillväxt i landsbygdens dagligvaruhandel : om kontanthanteringens påverkan på företagstillväxten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Karin Haglund; Johanna Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Yillväxthinder; kontanthantering; dagligvaruhandlare; landsbygd; drivkrafter för tillväxt; företagande;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln på landsbygden har en betydelsefull roll för landbygdens utveckling genom att bland annat bidra med grundläggande service och skapa arbetstillfällen. Landsbygdens särskildheter som dess gleshet, minskade tillgång till servicetjänster och negativa befolkningsutveckling leder till att dagligvaruhandel på landsbygden verkar under speciella förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning till nytta för finansiella intressenter? : en fallstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Sjölund; [2006]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; finansiella investeringsmotiv; dagligvaruhandel; fondbolag;

  Sammanfattning : Companies today are facing more and different kinds of demands from the society and their stakeholders. It is no longer enough to just deliver the products, and not just the quality of the products that matter. The consumers are getting more conscious about the many ways in which companies affect the society and the environment in which we live. LÄS MER