Sökning: "dagordningsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet dagordningsteori.

 1. 1. KAMPEN OM ARENORNA - En kvalitativ textanalys av nyhetsrapporteringen kring Arenafrågan i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nathalie martineau; [2021-03-04]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; dagordningsteori; nyhetsvärdering; politiska nyheter; Arenafrågan; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för studien har varit att studera hur Göteborgs-Posten och DagenNyheter gestaltar Arenafrågan samt hur olika aktörer representeras. Studienämnade även undersöka hur användningen av gestaltningarna såg ut över tid. LÄS MER

 2. 2. ”Grovt kriminella har tagit stadsdelen i besittning” : En studie om hur nyhetsmedia belyser kriminalitet i fyra av Sveriges särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Romina Zojaji; Ida Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Media; crime; vulnerable areas; Tensta; Gottsunda; Vivalla and Rosengård; Media; kriminalitet; utsatta områden; Tensta; Gottsunda; Vivalla och Rosengård;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska media belyser kriminaliteten i fyra av Sveriges mest omtalade utsatta områden. Med hjälp av tre svenska nyhetstidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är syftet med denna studie att undersöka hur dessa belyser problematiken med kriminalitet i fyra geografiskt sett utplacerade områden i Sverige; Vivalla, Tensta, Gottsunda och Rosengård. LÄS MER

 3. 3. Cannabisdiskurser i svensk press : En kvantitativ innehållsanalys av förändringen mellan 2012 och 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :cannabis; media; press; discourse; change; cannabis; media; tryckt press; diskurs; förändring;

  Sammanfattning : While the western world is in the midst of a liberalisation trend where laws concerning cannabis are frequently changed in favour of a more permissive stance, the characteristic Swedish objective for “a drug-free society” remains. Based on five different cannabis discourses in Swedish press, which have been identified in previous research, this paper uses a quantitative content analysis to examine how often these discourses appear, and the scope they are given, in four of Sweden’s largest newspapers. LÄS MER

 4. 4. Initialskedet av en pandemi – Media och myndigheters initiala kommunikation under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jonatan Jensen; Fabian Fehrm; [2021]
  Nyckelord :The Rhetorical Arena Theory; pandemic; Covid-19; coronavirus; actors; media; authorities; crisis communication; communication content; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har utforskat kvällspress (Expressen och Aftonbladet) och myndigheters (Folkhälsomyndigheten och Regeringen) strategiska kommunikation under coronapandemins inledande fas i Sverige och analyserat detta dels baserat på kriskommunikationsteori, dels dagordningsteori med gestaltningsteori och teorin om den retoriska arenan. För att kunna genomföra en Retorisk Arena-analys på materialet inkluderades även enskilda kommentarer kring varje artikel som publicerats via sociala medier där syftet var att få fram hur debatten, diskussionen och den retoriska arenan fungerat. LÄS MER

 5. 5. “Go home, we love you!” : Examining agenda melding activities and participation amongst Twitter users following the US Capitol riots.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Isa Ring; [2021]
  Nyckelord :US Capitol Riot; Agenda melding; Participation; Twitter; Donald Trump; Capitol riot; dagordningsteori; deltagande; Twitter; Donald Trump;

  Sammanfattning : New media technologies, especially social media, continue to challenge previous notions regarding agenda melding activities. Recent observations have been made during chaotic and turbulent conditions, where participants behave contradictory to what is expected by previous agenda setting and melding theories. LÄS MER