Sökning: "dagsljus"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet dagsljus.

 1. 1. Hantering av dagsljuskrav i en förtätad stad

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM); Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Niloofar Hosseinpour Koohshahi; Anna Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Dagsljus; Dagsljuskrav; Förtätning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förtätning som stadsplaneringsstrategi : En studie om social hållbarhet med utgångspunkt från stadsbyggnadsprojektet Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Victor Hållström; [2020]
  Nyckelord :social hållbarhet; förtätning; fysisk täthet; hållbar stadsplanering; hagastaden;

  Sammanfattning : Förtätning används idag som en strategi vid planering av städer i Sverige. Det framgår från flera olika styrdokument, både statliga och kommunala. Förtätning anses som hållbart ur sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det finns idag en bostadsbrist i Stockholm och kommunen vill lösa detta genom att bygga inåt i staden. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i begränsat dagsljus : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Golvani; Linda Roos; [2020]
  Nyckelord :Daylight; Experiences; Focus group; Operating room nurse; Qualitative; Well-being; Work Environment; Arbetsmiljö; Dagsljus; Fokusgrupp; Kvalitativ; Operationssjuksköterska; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en komplex arbetsmiljö med ansvarför bland annat patientens säkerhet, patientens positionering och att upprätthålla enaseptisk miljö. Av hygieniska skäl samt för att reducera infektionsrisk bör onödigtspring i operationssalen undvikas, vilket kan innebära att operationssjuksköterskanarbetar långa pass utan avlösning. LÄS MER

 4. 4. Varför når de flesta byggnader som certifierats med Miljöbyggnad Silver och inte Guld?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Amelia Axelsson; Lylan Permarv; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; miljöcertifiering; certifieringssystem; miljö; byggnad; Miljöbyggnad 3.0; miljöcertifieringsverktyg; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : I Sverige ökar miljöpåverkan från byggsektorn. För att möta miljöproblemen som byggbranschen står inför är miljöcertifiering av byggnader ett sätt att göra miljömedvetna val. I Sverige finns olika certifieringsverktyg ute på marknaden, ett av dem är Miljöbyggnad. LÄS MER

 5. 5. Hur kan utformningen av ett flerbostadshus i en stadsmiljö påverkas av användningen av standard SS-EN 17037:2018

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ivan Barraza; Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Dagsljus är en viktig aspekt för att förebygga ohälsa om dagsljustillgången inte är tillräcklig. I vetenskapliga undersökningar är det bevisat att dagsljus har koppling till människans välbefinnande samt hälsa. LÄS MER