Sökning: "dagsljussimulering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet dagsljussimulering.

  1. 1. Hur tätt är rätt? : En studie om samexistens mellan dagsljus och förtätning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

    Författare :Nadja Iskandarova; Thu Svensson; [2019]
    Nyckelord :daylight; urban density; urban planning; daylight simulation; obstruction angle; sill height; dagsljus; stadsförtätning; samhällsplanering; dagsljussimulering; avskärmningsvinkel; bröstningshöjd;

    Sammanfattning : Syfte: I takt med urbaniseringen ökar bostadsbristen avsevärt. Som en lösning har förtätning blivit en samhällstrend för att främja ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. LÄS MER