Sökning: "dagspress"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade ordet dagspress.

 1. 1. ”JAG FÖRLORAR INGENTING PÅ MIN ISOLERING” - En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Petra Dahlgren; Vera Kjellman; [2020-06-25]
  Nyckelord :Äldre; ålderism; åldersdiskriminering; nyhetsmedier; dagspress; covid-19; corona; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspressunder pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress ochkvällspress representerar och gestaltar äldre.Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Hur legitimeras kostnadsavvikelser i kommunala investeringsprojekt? : En fallstudie om Skellefteå kommuns projekt "ABK"

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Malmberg; Jonatan Lind; [2020]
  Nyckelord :Legitimering; Kommunala projekt; Kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Kostnadsavvikelser inom byggnadsprojekt är något som sker i bred omfattning inom offentliga organisationer. Det finns positiva och negativa konsekvenser av kostnadsavvikelser.  En kostnadsavvikelse sker när den aktuella budgeten passerar sitt kostnadstak vilket kan ställa till med problem. LÄS MER

 3. 3. Lokal dagspress- fortfarande lokal?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joakim Johansson; [2020]
  Nyckelord :lokala nyheter; lokal prägel; demokrati; mångfald; ägarkoncentration; Stampen media;

  Sammanfattning : Det finns farhågor att den ökade ägarkoncentrationen i mediebranschen gällande lokaladagstidningar riskerar att påverka innehållet för dess läsare. Allt mer material hämtas från externaaktörer, såsom nyhetsbyråer och kommunikationsavdelningar. LÄS MER

 4. 4. ”Det finns inte en planet B” : En studie om hur klimatförändringarna gestaltas i dagspress i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sofia Bjurs; [2020]
  Nyckelord :climate change; daily newspapers; framing theory; frames; quantitative content analysis; klimatförändringarna; dagspress; gestaltningsteorin; gestaltningsramar; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor study is to examine and analyze how climate change was reported in Finnish and Swedish press in 2019. Framing theory was used to categorize different frames when reporting on climate change, in total 214 articles were analyzed, of which 127 were from Svenska Dagbladet and 87 from Hufvudstadsbladet. LÄS MER

 5. 5. Den estetiska och den kulturella postmodernismen : Konst- och kulturdebatt i det svenska 1980-talets dagspress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Axel Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :postmodernism; kultur; estetik; massmedia; upplysning;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats handlar om den svenska postmodernismen under 1980-talets senare hälft. I undersökningen analyseras debattinlägg och kritik i svensk dagspress där postmodernismen diskuteras. Syftet med uppsatsen är att belysa hur termen postmodernism konstruerades och brukades i svensk dagspress i den allmänna kulturella diskussionen. LÄS MER