Sökning: "dagspress"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet dagspress.

 1. 1. Mellan raderna och i orden om utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Ellerstrand Törnwall; [2021]
  Nyckelord :burnout; media; social constructivism; cause; expression; solution; utbrändhet; utmattningssyndrom; dagspress; socialkonstruktivism; orsak; uttryck; lösning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur fenomenet utbrändhet framställs i media. Studien utgår ifrån två svenska tidningar där urvalet gjorts utifrån frågeställningarna om orsak, uttryck samt lösningar. Studien har begränsats med ett fokus på arbetstagare inom människovårdande yrken. Den valda metoden var en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Böneutrop i Växjö : En kvalitativ analys av debatten i tryckt dagspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :böneutrop; mediedebatt; islam; muslim; religionsfrihet;

  Sammanfattning : The aim of this research paper is to elaborate and analyze the media debate on calls to prayer in Växjö in the period of February to May 2018. Sweden is known for being one of the most secular regions in the world. LÄS MER

 3. 3. ”JAG FÖRLORAR INGENTING PÅ MIN ISOLERING” - En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Petra Dahlgren; Vera Kjellman; [2020-06-25]
  Nyckelord :Äldre; ålderism; åldersdiskriminering; nyhetsmedier; dagspress; covid-19; corona; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspressunder pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress ochkvällspress representerar och gestaltar äldre.Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Biden vs Trump : Det amerikanska valet 2020 - En semiotisk bildanalys av svensk dagspress gestaltning av presidentkandidaterna Joe Biden och Donald Trump.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Liv Von Hillevi Arif; Anna Nordström; [2020]
  Nyckelord :Photojournalism; Swedish news media; visual framing; game framing; bias;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur legitimeras kostnadsavvikelser i kommunala investeringsprojekt? : En fallstudie om Skellefteå kommuns projekt "ABK"

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Malmberg; Jonatan Lind; [2020]
  Nyckelord :Legitimering; Kommunala projekt; Kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Kostnadsavvikelser inom byggnadsprojekt är något som sker i bred omfattning inom offentliga organisationer. Det finns positiva och negativa konsekvenser av kostnadsavvikelser.  En kostnadsavvikelse sker när den aktuella budgeten passerar sitt kostnadstak vilket kan ställa till med problem. LÄS MER