Sökning: "dagstidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade ordet dagstidningar.

 1. 1. Med folket för flottan : En kritisk diskursanalys av hur tre svenska dagstidningar skrivit om pansarbåtsföreningen mellan 1912–1914

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Markus Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Pansarbåtsföreningen; F-båten;

  Sammanfattning : With the people for the navy This essay will examine how three Swedish newspapers wrote about pansarbåtsföreningen between 1912-1914 and to investigate if the way they wrote about the organisation changed in the mentioned timeframe. This essay will utilise critical discourse analysis by Norman Fairclough as it’s defined and explained by Marianne Winther Jörgensen and Louise Phillips. LÄS MER

 2. 2. Dödens offentlighet, självmordets politik. Självmordet som ideologisk kamp i dagspressens notiser 1860–1900

  Master-uppsats,

  Författare :Dahlkvist Rebecka; [2021-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1800-talets sista decennier var självmord en självklar del av dagspressens rapportering. Det ägde rum mot bakgrund av en strukturell samhällsomvälvning samt en ideologisk drabbning mellan liberala, konservativa och socialister och en pågående förhandling om kulturella normer. LÄS MER

 3. 3. Diskursiva konstruktioner av tiggeri och tiggare En kritisk diskursanalys av politiska ledartexter publicerade i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Borg; Anneli Bergman; [2021-06-08]
  Nyckelord :tiggeri; tiggare; kritisk diskursanalys; fattigdom; politiska ledare;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöktes vilka diskurser om tiggeri och “tiggare” som framkom i tre dagstidningars ledartexter under tidsperioderna 1998-2000 samt 2013-2015. Dagstidningarna som valdes ut var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Aftonbladet då dessa tre har olika politiska inriktningar. LÄS MER

 4. 4. Grammatikaliseringen av bestämt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Torbjörnius Arro Förberger; [2021-02-01]
  Nyckelord :bestämt; grammatikalisering; adverb;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur bestämt, från att ha varit enbart en supinumform av verbetbestämma och ett perfekt particip bildat av samma verb, utvecklades till ett adverb.Med utgångspunkt i teorier om grammatikalisering undersöker jag tidningstext från Kungliga bibliotekets databas Svenska dagstidningar, i första hand från periodenmellan 1790 och 1830. LÄS MER

 5. 5. Hotet från bönemattan : En kritisk diskursanalys av hur muslimer framställs i tre ledartexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karin Poppius; [2021]
  Nyckelord :Språklig diskriminering; kritisk diskursanalys; islam; orientalism; socialkonstruktivism; den ideologiska fyrkanten; islamofobi; rasism;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks språklig diskriminering av muslimer i tre dagstidningstexter.  Syftet är att undersöka om och hur diskriminering realiseras i texten på olika nivåer. LÄS MER