Sökning: "dagvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet dagvatten.

 1. 1. Utredning av flödesreducering avseende påverkan från dagvattendammars placering och dimensionering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Katarina Wright; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater pond; hydraulic modelling; MIKE URBAN; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattendammar; hydraulisk modellering; MIKE URBAN;

  Sammanfattning : Den urbanisering som sker i Sverige och globalt medför en förtätning av städer som resulterari att andelen hårdgjord yta i städerna ökar. Detta leder till att dagvatten inte kan avledas påett naturligt sätt genom infiltration samt inte kan fördröjas av växtlighet i samma utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Hantering av dagvatten : sambandet mellan dagvattenanläggningensstorlek och dess total kostnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A changing climate could result in more intense rainfall events. This might result in an increasedload on stormwater systems in the urban environment. The building or updating of stormwatersystems is relatively expensive. To reduce costs, it is important to build the right type of system. LÄS MER

 3. 3. Effekten av att separera ett befintligt kombinerat system till separat spill- och dagvatten : Vasastan, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Terese Bergenstråle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elma Josic; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

  Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER

 5. 5. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Yachnin; [2019]
  Nyckelord :phytotechnology; phytoremediation; landscape architecture; stormwater management; contamination; pollution;

  Sammanfattning : In this master’s thesis the field of phytotechnology is investigated. Phytotechnology is a collection of largely unexploited methods and processes that aim to employ the abilities of plants to manage contaminants in our environments. LÄS MER