Sökning: "dagvatten"

Visar resultat 11 - 15 av 308 uppsatser innehållade ordet dagvatten.

 1. 11. Undersökning av dagvattenanläggning : Lokalt omhändertagande av dagvatten i bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jesper Qvicker; Ali Hassan; [2019]
  Nyckelord :Stormwater; system; Dagvatten; System; LOD;

  Sammanfattning : Ett framtida varmare klimat förväntas öka vår nederbörd i Sverige. Kraven på hur man ska omhänderta dagvatten har förändrats och skärpts de senaste åren vilket har gjort att nya dagvattensystem har börjat tas i bruk. LÄS MER

 2. 12. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER

 3. 13. Finns det mikroplaster i Lunds dagvatten och fungerar densitetseparation som analysmetod?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Timothy Williams; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Dagvatten; Plast; Vatten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microplastics are being found in large amounts in the environment. In samples from Sweden’s west coast 4000-100000 particles of microplastic/kilogram of dry samplewas found. One of the larger pathways into theenvironment for microplastic is believed to be stormwater. Yet there is no standard method to analyse this pollution. LÄS MER

 4. 14. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Boel Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Sammanfattning : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. LÄS MER

 5. 15. Personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar : Inledande undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sanna Hagerud; [2019]
  Nyckelord :Electrical safety; flooding; low voltage distribution; Elsäkerhet; översvämning; lågspänningsanläggningar;

  Sammanfattning : Som en del av Elsäkerhetsverkets klimatanpassningsarbete undersöktes i detta examensarbete vilken kunskap som finns kring personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar, samt huruvida vanligt förekommande elapparater och elcentraler läcker ut ström när de nedsänks i vatten. Informationsinhämtning skedde genom sökning i artikeldatabaser. LÄS MER