Sökning: "daily newspapers"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden daily newspapers.

 1. 1. ”Det finns inte en planet B” : En studie om hur klimatförändringarna gestaltas i dagspress i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sofia Bjurs; [2020]
  Nyckelord :climate change; daily newspapers; framing theory; frames; quantitative content analysis; klimatförändringarna; dagspress; gestaltningsteorin; gestaltningsramar; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor study is to examine and analyze how climate change was reported in Finnish and Swedish press in 2019. Framing theory was used to categorize different frames when reporting on climate change, in total 214 articles were analyzed, of which 127 were from Svenska Dagbladet and 87 from Hufvudstadsbladet. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 3. 3. Skolavslutning i kyrka – en moralfilosofisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :skolavslutning; kyrka; religionsfrihet; etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify and analyze the moral arguments put forward in the debate on end of term ceremonies held in church. The method used was a qualitative content analysis of the opinion pieces on the subject in Sweden’s two largest nation-wide daily newspapers. LÄS MER

 4. 4. Det kinesiska fenomenet shengnü : En studie som undersöker hur ogifta kvinnor representeras och framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sophie Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :China; ”Leftover women”; phenomenon of shengnü; People s Daily; China Women s News; theory of news framing; radical feminist theory; patriarchy; discrimination; stigmatized; Kina; överblivna kvinnor; fenomenet shengnü; Folkets dagblad; China Women’s News; nyhetsramar; radikalfeminism; patriarkat; diskriminering; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. LÄS MER

 5. 5. Är tanken halvfull eller halvtom? : En kvalitativ studie kring hur dagstidningarnas ledarskribenter framställer Bensinupproret 2.0. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Karl Edgren; Noah O'Rourke Drevfjäll; [2020]
  Nyckelord :Editorials; daily newspapers; The Gasoline Uprising 2.0; framing; rhetoric; modes of persuasion; public debate;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to examine how Swedish opinion journalists chose to portray The Gasoline Uprising 2.0, from both a framing perspective and a perspective of modes of persuasion. The research questions examined were: How does opinion journalists at Swedish daily newspapers frame The Gasoline Uprising 2. LÄS MER