Sökning: "dairy bulls"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden dairy bulls.

 1. 1. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabelle Hultdin; [2018]
  Nyckelord :genetic correlation; type traits; claw and leg health; longevity; Holstein; dairy cattle;

  Sammanfattning : The Holstein breed is known for its high milk yield and this has been achieved partially by genetic selection for yield. As a consequence, functional traits have deteriorated. Claw and leg disorders are common reasons for involuntary culling: 8.4% to 8. LÄS MER

 2. 2. Artificiell insemination inom dikalvproduktion : en intervjustudie

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Mikael Losbrant; [2018]
  Nyckelord :dikor; nötköttsproduktion; artificiell insemination; AI; semin; kor; köttproduktion; köttdjur; dikalvsproduktion;

  Sammanfattning : Artificiell insemination (AI) är ett fantastiskt verktyg för att på ett enkelt sätt sprida genetiskt material över hela världen, den gör att problem som inavel och genetiska defekter minskar och det ger en friskare population av nötkreatur. För länge sedan gick bönderna i socknen med sina kor till närmaste tjur vilket gjorde genetiken väldigt smal. LÄS MER

 3. 3. Hur bra förutsäger kvigors avelsvärden framtida prestationer som kor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :NTM; MIN; avkommebedömning; juverhälsa; mastit; avelsvärde; avkastning; kviga;

  Sammanfattning : Avelsarbetet som genomförs av Viking Genetics är ett samarbete mellan de nordiska länderna Finland, Danmark och Sverige. Det är i detta samarbete, nordisk avelsvärdering – NAV, som avelsmål tas fram och revideras. I juni 2016 fanns det 330 800 mjölkkor registrerade i Sverige, av dessa var cirka 82% anknutna till kokontrollen. LÄS MER

 4. 4. Calving ease and stillbirth in dairy herds using beef and dairy breed bulls

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Patricia Gullstrand; [2017]
  Nyckelord :crossbreeding; dairy; beef; calving ease; stillbirth;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate the effect of different sire breeds on calving traits when used in dairy herds. Records from 1,423,851 calvings from 1990-2016 were collected from the Swedish milk recording scheme from Swedish Holstein, Red dairy cattle, Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin and Simmental sires mated with Swedish Holstein, Red dairy cattle or crossbred dams. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar lantbrukaren i valet av placering av en ny byggnad? : stall för mjölkkor, dikor, tjurar och får

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Christine Sandén; [2017]
  Nyckelord :byggnadsplanering; byggnadsorientering; gårdsbild; placering av byggnad; lantbruk; ladugård; stall; building orientation; agriculture; livestock building; barn;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum behöver byggnaderna på en gård uppdateras. Det kan ske antingen genom renovering, ombyggnad eller utbyggnad av de befintliga byggnaderna. När det inte är tillräckligt behövs en ny byggnad. LÄS MER