Sökning: "dairy cows"

Visar resultat 1 - 5 av 444 uppsatser innehållade orden dairy cows.

 1. 1. Light for dairy cows : methods to measure light in dairy barns

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sofia Lindkvist; [2019]
  Nyckelord :light intensity; vision; color; dairy cow; lux meter; spectrophotometer; ELF-method;

  Sammanfattning : Cows presumably perceive light differently from humans, due to physiological dif-ferences and the eyes’ position. When designing light in dairy barns, a lux meter is the most commonly used instrument, and the design is often calculated without any daylight inlet. LÄS MER

 2. 2. Validation of the role of a SNP in the VPS35 gene and its effect on non-co-agulating milk in Swedish Red Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Gro Hylén; [2018]
  Nyckelord :VPS35; genotype; SNP; SR; cow; NC-milk; MCP; genomic selection;

  Sammanfattning : From earlier studies, it is clear that nearly 20 % of the Swedish red (SR) dairy herd possess milk that doesn’t coagulate within 40 minutes after rennet addition. This is a problem when processing milk into cheese because lower cheese yield is the result of non-coagulating (NC) milk. An estimate of 17. LÄS MER

 3. 3. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 4. 4. Swedish dairy farmers’ attitude towards the use of antibiotics

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Winding; [2018]
  Nyckelord :antibiotics; attitude; perception; dairy farmer; AMR antimicrobial resistance; perception; preventive action; animal health;

  Sammanfattning : För att behandla bakterieinfektioner hos människor och djur behövs antibiotika men en överanvändning och oförsiktig användning kan leda till utveckling av antibiotikaresistens vilket gör att alternativen för behandling blir färre. Syftet med studien var att undersöka svenska mjölkbönders attityder till antibiotikaanvändning med grund i antagandet att en positiv attityd till antibiotika även påverkar viljan att använda antibiotika som kan leda till överanvändning. LÄS MER

 5. 5. Management practices’ effect on milk production, somatic cell count and mastitis in Swedish organic dairy farms

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Josefin Wingren; [2018]
  Nyckelord :organic dairy production; mastitis; somatic cell count; milk production; herd size; housing; management; milking routine;

  Sammanfattning : The most common animal health problem in organic dairy production is mastitis. It is considered to be one of the most serious welfare problem in dairy production, as well as an economic problem as it often leads to a reduced milk yield and reduced profit. LÄS MER