Sökning: "dairy industry"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden dairy industry.

 1. 1. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Andersson; [2021]
  Nyckelord :mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Sammanfattning : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. LÄS MER

 2. 2. Transition towards plant-based dairy substitutes : An exploratory study on the driving forces and the windows of opportunity for startups

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nishapa Chowpradith; Kevin Kullgren; [2021]
  Nyckelord :Plant-based Dairy Substitutes; Sustainable Food Startups; Sustainability Transitions; Business Model Innovation; Multi-level Perspective; Växtbaserade Mejeri-substitut; Hållbara Startups; Hållbarhets-övergångar; Business Model Innovation; Multi-level Perspective;

  Sammanfattning : A radical shift in consumption and production of food is necessary to combat climate change. This has sparked interest in diets and their implications on the environment, both among researchers and among consumers. Plant-based dairy substitutes is one field of products that is experiencing significant growth. LÄS MER

 3. 3. Proteaser i mjölkråvara och mejeriprodukter : fördelar och nackdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :endogena proteaser; exogena proteaser; mjölkkvalitét; mjölkproteiner;

  Sammanfattning : Enzymer i mejeriindustrin har stor betydelse under tillverkning av mejeriprodukter. Proteaser, en typ av enzym, hydrolyserar mjölkproteiner och kan bidra till positiva såväl som negativa effekter i mjölkråvara och slutprodukt. Proteaser kan ha olika verkan beroende på om de har ett endogent eller exogent ursprung. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of the In-House Production of Insulation Material for Meal Kits - A Case Study at HelloFresh

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Anne Bauer; [2020]
  Nyckelord :in-house production; food packaging; insulation material; sustainability; paper-based; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Meal-kit boxes are considered a solution to reduce greenhouse gas emissions by reducing the food waste in the supply chain and households. Nevertheless, the consumers are concerned about the amount of packaging that comes with such a box, which is connected to higher carbon emissions than a grocery store meal. LÄS MER

 5. 5. Integration of CSR into Management Control Systems : A focus on the social and environmental pillars through four case studies within the food industry

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marine Courtot; Coline Laurier; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Management Control Systems; Integration; Food Industry;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to improve the understanding of the organizational role of CSR and more specifically the sustainable development implementation process into various companies’ Management Control Systems (MCS). It aims to determine crucial internal and external factors influencing the CSR integration and evaluate the role of controls carried out during this process. LÄS MER