Sökning: "dalarnas högskola"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden dalarnas högskola.

 1. 1. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER

 2. 2. Spridning av innovation i högre utbildning : En studie av spridningen av Videochat vid Högskolan Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Joacim Svensson; [2012]
  Nyckelord :innovation; teknik; lärande; media; video; spridning; spridningstakt; utbildning; högskola; universitet; diffussion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera spridningen av en innovation, Videochat, inom Högskolan Dalarna för att utifrån det lägga förslag på fortsatt arbete för att öka spridningen av Videochat.Frågorna som legat till grund för uppsatsen är:Vad är Videochattens spridningstakt inom Högskolan Dalarna?På vilka grunder har Videochat anammats inom Högskolan Dalarna?I de fall man inte har anammat Videochat, på vilka grunder man gjort det valet?Var och hur kan åtgärder sättas in för att stimulera spridningen av Videochat?Undersökningen har baserats på ett webbaserat frågeformulär bland Högskolan Dalarnas undervisande personal och frågorna i formuläret utarbetades med hjälp av förberedande intervjuer med nyckelpersoner inom Högskolan Dalarna. LÄS MER

 3. 3. Vargen i etern

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Michelle Landén; Maja Nilsson; [2011]
  Nyckelord :vargjakt; medierapportering; eter; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Vargen har varit ett mytomspunnet och hatat djur genom hela vår historia, och den väcker fortfarande starka känslor. Licensjakt på varg återinfördes i början av 2010, och den väckte lika höga röster från jaktmotståndare så som jägare som ville skjuta fler vargar än de tilldelats. LÄS MER