Sökning: "damfotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet damfotboll.

 1. 1. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER

 2. 2. ”Ingenting avgörs här – det bara låter så” - En jämförande studie av krönikor kring dam- och herrlandslaget i fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cesar Fältskär; Felix Tornberg; Karl Andersson; [2020-02-13]
  Nyckelord :herrfotboll; damfotboll; fotboll; kvällstidning; morgontidning; attribut; skillnader; opinionsjournalistik; krönikor; men’s football; women’s football; football; evening paper; morning paper; attribute; differences; opinion journalism; columns;

  Sammanfattning : Aim of thesis: Our essay is aiming towards an understanding of the Swedish media coverage of the Swedish men’s and women’s national football team. We want to reach a conclusion on whether or not the four largest sports editorials are treating the two national teams any different in their reporting, focusing on columns. LÄS MER

 3. 3. Bäst i Halmstad : En kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av IS Halmias damlag under 1970 - 1980

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredrik Bernström; [2020]
  Nyckelord :IS Halmia; Kamratgäng; Damfotboll;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar damfotbollens genombrott under 1970-talet i Halmstad och IS Halmias uppkomst som Halmstads första damlag. Synen på damfotbollen var fortfarande pessimistisk och många ansåg att fotboll var en manlig sport som kvinnor inte skulle syssla med. LÄS MER

 4. 4. "Man skriver om damfotbollen med vänsterhanden" : en kvalititativ studie om manliga sportjournalisters syn på en jämställd fotbollsrapportering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Alicia Price Andersson; Emilio Valdés Bahri; [2020]
  Nyckelord :ansvar; genus; jämställdhet; manlighet; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur manliga sportjournalister (med fotboll som främsta bevakningsområde) ser på sin roll i jämställdhetsarbete. Med avstamp i teorier om fält, doxa, kapital och genussystem intervjuas sex sportjournalister om sitt arbete och reflektioner kring damfotboll som bevakningsområde, samt hur jargongen och normen på sportredaktionerna de arbetar på ser ut. LÄS MER

 5. 5. Varför är läktarna så tomma på damernas matcher?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Damallsvenskan; Damfotboll; Genusperspektiv; Media; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Varför är läktarna så tomma på damernas matcher? är en studie där Damallsvenskan och Allsvenskan undersöks utifrån perspektiv om genus och publikintresse. Idrotten sägs vara skapad av män för män, vilket speglar den svenska mansdominerade fotbollen. LÄS MER