Sökning: "damfotbollsspelare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet damfotbollsspelare.

 1. 1. ATTITYDER & KUNSKAP OM KOST HOS KVINNLIGA FOTBOLLSSPELARE : Attitudes and Knowledge about diet in female soccerplayers

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Kajsa Andersson; Sabrina Henriksson Benhadj Djillali; [2018]
  Nyckelord :damfotbollsspelare;

  Sammanfattning : Bakgrund Damfotbollsspelare bör ha kunskap och intresse för kost. Damfotbollsspelare intar ofta mindre energi än vad rekommendationerna säger och riskerar då att hamna i den kvinnliga idrottstriaden, som påverkar hälsa och prestation negativt. Kostens sammansättning och tiden för intag är av betydelse för spelaren. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga fotbollsspelares erfarenheter av manligt respektive kvinnligt ledarskap : En kvalitativ studie om damfotbollsspelares erfarenheter av manliga respektive kvinnliga damfotbollstränare i Mellansverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Martin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Leadership style; women s football player; coach; democratic; Ledarskapsstil; damfotbollsspelare; tränare; demokratiskt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några damfotbollsspelare i Mellansverige upplever hur deras manliga respektive kvinnliga tränare utövar sin kommunikation och sitt ledarskap. Urvalet i studien består av 4 damfotbollsspelare med erfarenheter av kvinnliga och manliga fotbollstränare på en nivå mellan Damallsvenskan – Division två. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsspelares förhållningssätt till kost : En enkätundersökning om fotbollsspelares förhållningssätt till kost

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sebastian Eriksson; Jon Jönsson; [2017]
  Nyckelord :kost; fotbollsspelare; prestation; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vad behöver en fotbollsspelare för att lyckas? Det är svårt att säga precist vad som krävs. Det finns många faktorer som väger in. Det kan vara allt från träning till sömn och kost. LÄS MER

 4. 4. Damfotbollsspelares kostintag under 24 timmar retroperspektiv intervjustudie : En tvärsnittundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Nathalie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :public health; female football; division; nutrition; training; performance; folkhälsa; damfotbollsspelare; division; kost; träning; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kostintaget hos amatördamfotbollsspelare i division 2, 3 och 5 i mellersta Sverige. Studien är en deskriptiv, empirisk tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamlingen bestod av 24 h recall intervjuer och en enkät med bakgrundsinformation om deltagaren. LÄS MER

 5. 5. “Man har ju fått höra neger” : Fotboll och integration ur ett livsberättelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Adis Cikotic; Enes Ahmetovic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien omfattar fotbollens möjligheter att tjäna samhället som integrationsarena. Det övergripande syftet med studien handlar om att kartlägga hur individer med utländsk bakgrund uppfattar och upplever vardagen inom den svenska fotbollsrörelsen ur integrationssynpunkt. LÄS MER