Sökning: "damfotbollsspelare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet damfotbollsspelare.

 1. 1. Kvinnliga fotbollsspelares erfarenheter av manligt respektive kvinnligt ledarskap : En kvalitativ studie om damfotbollsspelares erfarenheter av manliga respektive kvinnliga damfotbollstränare i Mellansverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Martin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Leadership style; women s football player; coach; democratic; Ledarskapsstil; damfotbollsspelare; tränare; demokratiskt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några damfotbollsspelare i Mellansverige upplever hur deras manliga respektive kvinnliga tränare utövar sin kommunikation och sitt ledarskap. Urvalet i studien består av 4 damfotbollsspelare med erfarenheter av kvinnliga och manliga fotbollstränare på en nivå mellan Damallsvenskan – Division två. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsspelares förhållningssätt till kost : En enkätundersökning om fotbollsspelares förhållningssätt till kost

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sebastian Eriksson; Jon Jönsson; [2017]
  Nyckelord :kost; fotbollsspelare; prestation; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vad behöver en fotbollsspelare för att lyckas? Det är svårt att säga precist vad som krävs. Det finns många faktorer som väger in. Det kan vara allt från träning till sömn och kost. LÄS MER

 3. 3. Damfotbollsspelares kostintag under 24 timmar retroperspektiv intervjustudie : En tvärsnittundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Nathalie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :public health; female football; division; nutrition; training; performance; folkhälsa; damfotbollsspelare; division; kost; träning; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kostintaget hos amatördamfotbollsspelare i division 2, 3 och 5 i mellersta Sverige. Studien är en deskriptiv, empirisk tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamlingen bestod av 24 h recall intervjuer och en enkät med bakgrundsinformation om deltagaren. LÄS MER

 4. 4. “Man har ju fått höra neger” : Fotboll och integration ur ett livsberättelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Adis Cikotic; Enes Ahmetovic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien omfattar fotbollens möjligheter att tjäna samhället som integrationsarena. Det övergripande syftet med studien handlar om att kartlägga hur individer med utländsk bakgrund uppfattar och upplever vardagen inom den svenska fotbollsrörelsen ur integrationssynpunkt. LÄS MER

 5. 5. Analys av försäsongsträningen hos ett svenskt damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Emma Niklasson; Tina Sundström Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Soccer; pre-season training; tests; squat; vertical jump; 15 m sprint; T-test; YO-YO intermittent recovery test; female soccer; Fotboll; försäsongsträning; tester; knäböj; vertikalhopp; 15 m sprint; T-test; YO-YO intermittent återhämtningstest; damfotboll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera vilken del av försäsongsträningens två cykler som påverkade styrka och explosivitet i nedre extremitet, accelerationsförmåga, agility och anaerob uthållighet genom att sammanställa dessa egenskaper hos kvinnliga elitfotbollsspelare, för att därefter kunna utvärdera om försäsongsträningen förbättrade dessa egenskaper.Tester som kunnat påvisa viktiga och avgörande fysiska kvalitéer hos elitfotbollsspelarevaldes ut och dessa genomfördes vid tre tillfällen; före, under och efter försäsongsträningen. LÄS MER