Sökning: "damtidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet damtidningar.

 1. 1. "Det är i alla fall nån jävel som tänker på en"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Karin Allander; Charlotte Boström; [2013-03-04]
  Nyckelord :Det är i alla fall nån som tänker på en;

  Sammanfattning : - En undersökning av mediebilden av medelålders kvinnor i svenska damtidningar.... LÄS MER

 2. 2. Skönhet, kändisar och män i mängder - en granskning av VeckoRevyn under fyra decennier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Värnberg; Sarah Andersson; [2011]
  Nyckelord :sexualitet; relationer; skönhetsideal; kvinnlighet; manlighet; feminism; damtidningar; genus; VeckoRevyn; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då medierna speglar och har ett inflytande på den rådande samhällsordningen, är det viktigt att studera hur olika grupper av människor framställs i media. I den här undersökningen har vi valt att studera hur kvinnor framställs i tidningen VeckoRevyn, samt hur kvinnlighet som koncept konstrueras genom ämnesval. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas vi av den manliga världsbilden i medier, går det att stimulera till social förändring?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Falk Björk; [2010]
  Nyckelord :Skönhetsmyten; Kvinnoideal; Feminism; Jämställdhet; Damtidningar; Retuschering;

  Sammanfattning : Jag har valt att göra denna undersökning eftersom det fascinerar mig att undersöka varför det är så vanligt att man som kvinna köper och läser damtidningar. Samtidigt som man möts av en ganska ensidig bild av vad vi vill läsa, och hur vi skall leva lyckliga med hjälp av dessa damtidningar. LÄS MER

 4. 4. Sex till salu? En kvalitativ studie av reklamannonser ur svenska Elle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Engström; [2010]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Bildsemiotik; Kritisk diskursanalys; Sexualitet i reklamen; Skönhetsideal; Genus; Fördomar; Stereotyper i pressen; Damtidningar; Veckotidningar; Reklam i pressen; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Sex till salu?” är skriven av Hanna Engström, student vid enheten för medie- och kommunikationsvetenskap i Lund. I denna uppsats analyseras framställningen av kvinnor i reklamannonser ur modemagasinet Elle. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av kvinnan och sexualitet förekommer i det empiriska materialet. LÄS MER

 5. 5. Skandalprinsessan, vampen och den flicksöta kvinnan : - En studie i den kvinnliga kändisens gestaltning i damtidningar

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Malou Fickling; [2009]
  Nyckelord :gender; women´s magazines; celebrities; beauty; femininity; age group; ideology;

  Sammanfattning : The intention of this study is to find out how the female celebrity is portrayed in women’s magazines directed at women of different age groups. The magazines that I have chosen to analyse are Frida, Veckorevyn and Damernas Värld. LÄS MER