Sökning: "dan andersson"

Visar resultat 16 - 20 av 30 uppsatser innehållade orden dan andersson.

 1. 16. Recognition of Customary Tenure Rights in International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dan Andersson; [2012]
  Nyckelord :Human Rights; Customary Tenure; Tenure rights; Land rights; International law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A tenure system is the way in which ownership of, or rights to, land is regulated. Such systems can be determined by statutes, agreed precedents or by customary norms. In Sub-Saharan Africa, pluralistic legal systems consisting of traditional customary law as well as received law are common. LÄS MER

 2. 17. Genus i fyra noveller av Dan Andersson ur Kolvaktarens visor : en granskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ulla Elisabeth Lindström; [2012]
  Nyckelord :Genus; Dan Andersson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Exploring Lean Service - How to implement lean in a service context

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Eric Andersson Forsman; Dan Spinelli Scala; [2012]
  Nyckelord :Lean; Service; TPS; Operations; Implementation;

  Sammanfattning : The lean production concept has triumphed over traditional mass production (Krafcik, 1988) and is recognized as the new paradigm for production (Bartezzaghi, 1999). Given the success of lean production it has over the past two decades moved into the area of service. LÄS MER

 4. 19. Hear it, Want it, Buy it! : A study of auditory stimuli as a primer of consumer choice in restaurants

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Dan Henriksson; Fredrik Andersson; [2012]
  Nyckelord :Sensory marketing; Consumer behavior; Perception; Music; Age; Price; Gender;

  Sammanfattning : Purpose: To assess the effect of a higher price, consumer age, and consumer gender on the relationship between music and consumer choice of food in a lunch restaurant. Methodology: An inductive-deductive approach was used in a three-step study which consisted of three focus groups, an experiment as well as a survey investigation. LÄS MER

 5. 20. Berättelser om oss själva i framtiden: en narrativ studie om möjliga själv i en ADHD-kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tägt Dan Andersson Havemose; [2011]
  Nyckelord :possible selves; diagnos; meningsskapande; berättelse; narrativ; fenomenologisk hermeneutik; möjliga själv; ADHD; story; meaning; narrative; phenomenological hermeneutics; diagnosis.; Social Sciences; Medicine and Health Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes hur vuxna personer som står i kö i väntan på ADHD-utredning skapar mening om sig själva i framtiden med hjälp av möjliga själv. Metoden som användes var grundad i fenomenologisk hermeneutik och narrativ teori. Intervjuer genomfördes med tre kvinnliga informanter. LÄS MER