Sökning: "dan andersson"

Visar resultat 16 - 20 av 28 uppsatser innehållade orden dan andersson.

 1. 16. Exploring Lean Service - How to implement lean in a service context

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Eric Andersson Forsman; Dan Spinelli Scala; [2012]
  Nyckelord :Lean; Service; TPS; Operations; Implementation;

  Sammanfattning : The lean production concept has triumphed over traditional mass production (Krafcik, 1988) and is recognized as the new paradigm for production (Bartezzaghi, 1999). Given the success of lean production it has over the past two decades moved into the area of service. LÄS MER

 2. 17. Hear it, Want it, Buy it! : A study of auditory stimuli as a primer of consumer choice in restaurants

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Dan Henriksson; Fredrik Andersson; [2012]
  Nyckelord :Sensory marketing; Consumer behavior; Perception; Music; Age; Price; Gender;

  Sammanfattning : Purpose: To assess the effect of a higher price, consumer age, and consumer gender on the relationship between music and consumer choice of food in a lunch restaurant. Methodology: An inductive-deductive approach was used in a three-step study which consisted of three focus groups, an experiment as well as a survey investigation. LÄS MER

 3. 18. Berättelser om oss själva i framtiden: en narrativ studie om möjliga själv i en ADHD-kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tägt Dan Andersson Havemose; [2011]
  Nyckelord :possible selves; diagnos; meningsskapande; berättelse; narrativ; fenomenologisk hermeneutik; möjliga själv; ADHD; story; meaning; narrative; phenomenological hermeneutics; diagnosis.; Social Sciences; Medicine and Health Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes hur vuxna personer som står i kö i väntan på ADHD-utredning skapar mening om sig själva i framtiden med hjälp av möjliga själv. Metoden som användes var grundad i fenomenologisk hermeneutik och narrativ teori. Intervjuer genomfördes med tre kvinnliga informanter. LÄS MER

 4. 19. Digitala verktyg i musikundervisningen : En kvalitativ undersökning om några lärares användande av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund; Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Fredrik Andersson; Dan Hedmark; [2011]
  Nyckelord :ICT; digital tools; music education; youth culture; IKT; digitala verktyg; musikundervisning; ungdomskultur;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks vilka digitala verktyg som används i några musiklärares undervisning, hur de används, samt vilka de bakomliggande pedagogiska intentionerna kan tänkas vara. Vi har även försökt tolka vilken attityd musiklärarna har till användandet av dessa verktyg och om den kan sägas vara beroende av ålder och yrkeserfarenhet. LÄS MER

 5. 20. Offshore outsourcing to China: The suppliers' perspective on competitive priorities and the role of buyer-supplier interaction mechanisms

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.)

  Författare :Dan Andersson; Martin Bernhardsson; [2011]
  Nyckelord :Offshore outsourcing; China; suppliers perspective; competitive priorities; buyer-supplier relationship; guanxi; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : In the global business environment, outsourcing and offshore outsourcing are strategies forfirms to handle the increasing competition in their specific market segments by utilizing thecapabilities of other firms in order to gain competitive advantages. China has become animportant player on the global market and is an attractive country for Western firms’offshore outsourcing initiatives. LÄS MER