Sökning: "dan andersson"

Visar resultat 21 - 25 av 30 uppsatser innehållade orden dan andersson.

 1. 21. Digitala verktyg i musikundervisningen : En kvalitativ undersökning om några lärares användande av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund; Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Fredrik Andersson; Dan Hedmark; [2011]
  Nyckelord :ICT; digital tools; music education; youth culture; IKT; digitala verktyg; musikundervisning; ungdomskultur;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks vilka digitala verktyg som används i några musiklärares undervisning, hur de används, samt vilka de bakomliggande pedagogiska intentionerna kan tänkas vara. Vi har även försökt tolka vilken attityd musiklärarna har till användandet av dessa verktyg och om den kan sägas vara beroende av ålder och yrkeserfarenhet. LÄS MER

 2. 22. Offshore outsourcing to China: The suppliers' perspective on competitive priorities and the role of buyer-supplier interaction mechanisms

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.)

  Författare :Dan Andersson; Martin Bernhardsson; [2011]
  Nyckelord :Offshore outsourcing; China; suppliers perspective; competitive priorities; buyer-supplier relationship; guanxi; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : In the global business environment, outsourcing and offshore outsourcing are strategies forfirms to handle the increasing competition in their specific market segments by utilizing thecapabilities of other firms in order to gain competitive advantages. China has become animportant player on the global market and is an attractive country for Western firms’offshore outsourcing initiatives. LÄS MER

 3. 23. Långvarig smärta - en ständig plåga? - kan den påverkas av sjuksköterskans omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linnéa Andersson; Dan Håkansson; Therese Ivansson; [2009]
  Nyckelord :Långvarig smärta; Omvårdnad; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Problemformulering: Långvarig smärta är ett stort hälsoproblem. Den är svårbehandlad på grund av att uppkomsten är oklar och att själva smärtupplevelsen består av många olika dimensioner. LÄS MER

 4. 24. Järnåldersboplatser och historiska byar : En studie av agrara bebyggelsemönster i mälarbygder under 1500 år

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Christoffer Andersson; [2009]
  Nyckelord :Mälar Valley; settlement evolution; hamlet foundation; continuity; the Iron Age farm; the Middle Age farm; dry-stone walls; cadastral maps; agrar; bybildning; bebyggelse; järnålder; medeltid; Mälardalen; lantmäterikartor; kontinuitet;

  Sammanfattning : Following paper deals with the questions about prehistorian and medieval settlements in the Mälar Valley and their relations to the historically known hamlets or single farmsteads from the 17th- and 18th-century cadastral maps. Models over settlement development through the period A. LÄS MER

 5. 25. Den senaste omvårdnadsforskningen om hjärtsvikt : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Dan Olsson; Stina Sandström Andersson; [2009]
  Nyckelord :Chronic heart failure; care; nursing; nursing research; kronisk hjärtsvikt; omvårdnad; omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att enligt vetenskapliga studier, publicerade mellan år 2002 och 2007, beskriva omvårdnad av patienter med kronisk hjärtsvikt. Metoden som användes var en litteraturstudie med beskrivande design. LÄS MER