Sökning: "dan andersson"

Visar resultat 6 - 10 av 28 uppsatser innehållade orden dan andersson.

 1. 6. A Performance Study of Hybrid Mobile Applications Compared to Native Applications

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Dan Brinkheden; Robin Andersson; [2015]
  Nyckelord :Android; Titanium; Hybrid applications; Native applications; Benchmark;

  Sammanfattning : This study evaluates the performance difference between hybrid and native mobile applica-tions when accessing the low level API. The purpose of this study is to find out the differ-ence in performance between the different methods for developing applications due to an increasing market for platform independent applications. LÄS MER

 2. 7. Papperslösa kommunsammanträden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Dan Andersson; Dan Saedén; [2014]
  Nyckelord :papperslösa sammanträden; kommun; beslut; pekplatta; läsplatta; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det papperslösa kontoret har länge varit omtalat, men aldrig blivit verklighet trots att tekniska lösningar funnits tillgängliga. Anledningen till detta går att spåra i de kvaliteter som papper erbjuder och som tycks svåra att ersätta med digitala lösningar. 2010 kom de första av en ny generation pekplattor. Dessa blev snabbt populära. LÄS MER

 3. 8. "Tillsammans med minnet av natten": En transtextuell studie av Tage Aurells "Sommarspel"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Linus Ljungström; [2013]
  Nyckelord :Tage Aurell; hyper-architextuality; intertextuality; hypertextuality; Beata Agrell; Pär-Yngve Andersson; Sköna Helena; David and Batsheba; David and Goliath; Dan Andersson; realism; modernism; Gérard Genette; Nya berättelser; Sommarspel ; transtextuality; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study uses Gérard Genettes theories on transtextuality in an attempt to open up the meaning of Tage Aurell's (1895–1976) "Sommarspel" from the short story collection Nya berättelser (1949). The relations between the short story and earlier texts, such as the biblical myths about David and Goliath, and David and Batsheba; a poem by Dan Andersson; and an excerpt from the operetta Sköna Helena (La belle Hélène) by Offenbach, are analyzed. LÄS MER

 4. 9. Nærvær i fiktionen som analysemetode

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Kenny Andersson; [2013]
  Nyckelord :narratologi; tekstanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denne opgave har til formål at afprøve en model undersøge fortællerens troværdighed i forhold til det fortalte og det øvrige stof som en skønlitterær tekst består af.... LÄS MER

 5. 10. Effektmåling i socialt arbejde - et casestudie af anvendelsen af effektmålingsredskabet Forandringskompasset på hjemløseområdet i Københavns Kommune

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Signe Groth Andersson; [2013]
  Nyckelord :Effektmåling; Resultatstyring; Socialt arbejde; New Public Management; Pragram teori; Professionalisme; Outcome measurement; Social work; Program theory; Professionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Measuring results and outcome in social work: A casestudy on the application of the outcome measurement tool Forandringskompasset in the homelessness services in the municipality of Copenhagen [translated title] The aim of this study was to examine how New Public Management inspired outcome measurement tools is applied and understood by respectively the administrative management and the professionals in a public social work organisation. More specifically, the aim was to identify what different sets of logic they each represented and what unintended adverse processes and outcomes they gave rise to. LÄS MER