Sökning: "dan andersson"

Visar resultat 6 - 10 av 30 uppsatser innehållade orden dan andersson.

 1. 6. Implementering av BIM i kalkyleringsskedet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Dan Wallin; Benny Andersson; [2015]
  Nyckelord :BIM; 5D-BIM; calculation work; implementation; BIM; 5D-BIM; kalkyleringsarbete; implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera i vilken utsträckning BIM används ikalkyleringsarbetet, och hur hindren kan övervinnas för att öka implementeringen avBIM i kalkyleringsarbetet.Metod: Vi har använt oss av en litteraturanalys och ett antal kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 7. A Performance Study of Hybrid Mobile Applications Compared to Native Applications

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Dan Brinkheden; Robin Andersson; [2015]
  Nyckelord :Android; Titanium; Hybrid applications; Native applications; Benchmark;

  Sammanfattning : This study evaluates the performance difference between hybrid and native mobile applica-tions when accessing the low level API. The purpose of this study is to find out the differ-ence in performance between the different methods for developing applications due to an increasing market for platform independent applications. LÄS MER

 3. 8. Papperslösa kommunsammanträden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Dan Andersson; Dan Saedén; [2014]
  Nyckelord :papperslösa sammanträden; kommun; beslut; pekplatta; läsplatta; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det papperslösa kontoret har länge varit omtalat, men aldrig blivit verklighet trots att tekniska lösningar funnits tillgängliga. Anledningen till detta går att spåra i de kvaliteter som papper erbjuder och som tycks svåra att ersätta med digitala lösningar. 2010 kom de första av en ny generation pekplattor. Dessa blev snabbt populära. LÄS MER

 4. 9. Konsekvensanalys av byggda passivhus- kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Dan Berglund; Jonathan Andersson; [2014]
  Nyckelord :Passivhus; konsekvensanalys; komfort; ekonomi; energi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGPassivhus är ett växande samtalsämne då energidebatten rasar i hela Europa. Även i Sverige är ämnet mer aktuellt än någonsin tidigare. Debatten kring energi blir lätt av ideologisk natur på grund av flera faktorer som exempelvis energins ursprung. LÄS MER

 5. 10. "Tillsammans med minnet av natten": En transtextuell studie av Tage Aurells "Sommarspel"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Linus Ljungström; [2013]
  Nyckelord :Tage Aurell; hyper-architextuality; intertextuality; hypertextuality; Beata Agrell; Pär-Yngve Andersson; Sköna Helena; David and Batsheba; David and Goliath; Dan Andersson; realism; modernism; Gérard Genette; Nya berättelser; Sommarspel ; transtextuality; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study uses Gérard Genettes theories on transtextuality in an attempt to open up the meaning of Tage Aurell's (1895–1976) "Sommarspel" from the short story collection Nya berättelser (1949). The relations between the short story and earlier texts, such as the biblical myths about David and Goliath, and David and Batsheba; a poem by Dan Andersson; and an excerpt from the operetta Sköna Helena (La belle Hélène) by Offenbach, are analyzed. LÄS MER