Sökning: "dangoor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet dangoor.

 1. 1. "No need to exaggerate" : - The 1914 Ottoman Jihad declaration in genocide historiography

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Jonathan Dangoor; [2017]
  Nyckelord :Armenian Genocide; WWI; Assyrian Genocide; Greek Genocide; Pontic Greeks; Jihad; Ottoman Empire; Assyrians; Arameans; Young Turks; Ottoman Christians;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aktiv marknad: Nivåer av verklighet: - En fallstudie på svensk storbanks tillämpning av IFRS 7 och IAS 39, med avseende på fördelningen av finansiella tillgångar i level 1 och level 2

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Patrik Jedefors; Robin Dangoor; [2010]
  Nyckelord :Active market; IASB; IAS 39; IFRS 7; level; fair value; mark-to-market; mark-to-model; mark-to-matrix;

  Sammanfattning : This essay examines the process of fair value accounting of financial assets in a Swedish commercial bank, in contrast to the theoretical approach stated by IASB. The theoretical background contains a review of the academic standpoint on fair value accounting and historical cost accounting, a detailed description of fair value accounting according to current and future IASB regulation and on the American FAS 157 regulation. LÄS MER