Sökning: "daniel altin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden daniel altin.

 1. 1. Outsourcing av IT : En redogörelse för möjliga kostnadsfällor vid outsourcing av IT-tjänster

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Daniel Altin; Eryk Kudlinski; [2011]
  Nyckelord :outsourcing; IT; transaktionskostnad; kärnkompetens; kostnadsfällor;

  Sammanfattning : Inledning: Outsourcing av IT kan medföra kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och tillgång till ny kompetens. Dock rapporterar många företag att deras outsourcing har misslyckats nå upp till förväntade servicenivåer och kostnadsbesparingar. LÄS MER

 2. 2. Big Bath Accounting : Kan fenomenets existens styrkas?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Daniel Altin; Caroline Larsson; [2010]
  Nyckelord :Big Bath; Big Bath Accounting; earnings management; creative accounting; vinstmanipulering; avsättning; nedskrivning; VD byte; designad redovisning; bonus;

  Sammanfattning : Samtliga företag ska varje år upprätta en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att tillgodose investerare och till viss del långivare med information. LÄS MER