Sökning: "daniel bergman alexandra wiberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden daniel bergman alexandra wiberg.

  1. 1. RELATIONEN MELLAN AUTONOMISTÖD OCH FYSISK AKTIVITET : En kvantitativ studie baserad på elever i årskurs 9

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Alexandra Wiberg; Daniel Bergman; [2015]
    Nyckelord :Autonomy support; Basic psychology needs; Motivation; Physical activity; Autonomistöd; Fysisk aktivitet; Grundläggande psykologiska behov; Motivation;

    Sammanfattning : The purpose of the study was to examine, in a population of ninth grade high-school students,whether autonomy support from parents and the fulfilment of basic psychological needspredicted participation in physical activity both in leisure time and in PE classes. Based onprevious research we hypothesised that autonomy support would have an indirect effect onparticipation in physical activity in leisure time and school sports through the psychologicalbasic needs. LÄS MER