Sökning: "daniel henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden daniel henriksson.

 1. 1. Tredimensionell händelse- och kartvisualisering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Maya Henriksson Björklund; Filip Josefsson; Daniel Kouznetsov; Tony Lindbom; Simon Magnusson; Viktor Norgren; Gustav Peterberg; Anna Zhao; [2022]
  Nyckelord :Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruutveckling;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver implementationen av projektet Smart City, ett system som visuellt representerar händelser i realtid i Linköping. Dessa händelser hämtades från öppna datakällor som exempelvis Polisen och SMHI. Händelserna representerades på en tredimensionell karta över staden. LÄS MER

 2. 2. - Fröken, så här gör flygplanet när det flyger : En socialsemiotisk studie kring hur augmented reality stödjer barnsmultimodala kommunikation och lärande kring fenomenet flyga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Daniel Finsberg; Jacob Henriksson; [2022]
  Nyckelord :AR; augmented reality i förskolan; förstärkt verklighet; QR; verbet flyga;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine how augmented reality can be a support in children's communication and meaning making when it comes tothe phenomenon of flying. The study began with an activity being planned and designed with the support of the social semiotic perspective. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att intubera med videolaryngoskop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Björn Henriksson; Daniel Rosenius; [2022]
  Nyckelord :Anesthesia nurses; Experiences; Intubation; Laryngoscope; Nursing; Qualitative Content Analysis; Surgery Unit; Videolaryngoscope; Anestesisjuksköterskor; Intubation; Kvalitativ innehållsanalys; Laryngoskop; Videolaryngoskop; Omvårdnad; Operationsenhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Att hantera och etablera en säker luftväg för patienten ingår i anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning. Videolaryngoskop har utvecklats för att enklare ska kunna etablera en säker luftväg via intubation. Korrekt handhavande och användande av videolaryngoskop minskar riskerna för patienten och ökar patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Does competition in the EU banking market lead to lower interest margins? : A panel data analysis on how market competition affects banks interest margin across EU countries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Henriksson; Anna Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Bank; Interest margin; Market concentration; European Union; Bank; Räntemarginal; Marknadskoncentration; Europeiska unionen;

  Sammanfattning : This study analyses the bank market competition and bank interest margins in the European Union member countries banking sector during the period 2007–2019, using panel data analysis and aggregated data for each country ́s banking sector. Our starting point is the theory about market structure and two structural indexes are used as proxies of the degree of market competition. LÄS MER

 5. 5. Vårdplaceringsproblematik på Norrlands Universitetssjukhus : En fallstudie gällande vårdplaceringsprocessen och hur IoT kan användas inom den

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joar Henriksson; Daniel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :internet of things; healthcare; digital health; ehealth; wearables; nus; iot; norrlands universitetssjukhus; patientspårning; digitala accessoarer; digital hälsa; ehälsa;

  Sammanfattning : The complex process of patient placement within a hospital is a big challenge. The main focus in the process is how to coordinate clinics to make sure that the patients get the best possible care. The rise of digital health has led to a greater use of technologies to facilitate the activities within the hospitals’ processes. LÄS MER