Sökning: "daniel krantz"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden daniel krantz.

 1. 1. ”DET ÄR INTE ALLS SÅ DÅLIGT ATT JOBBA HÄR SOM ALLA SÄGER” - En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Järbur; Elias Krantz; Daniel Lange; [2018-09-12]
  Nyckelord :Employer branding; Organisationskultur; Varumärkesbyggande; Strategisk kommunikation. Employer value proposition; IPIanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom undersökningar med befintlig personal anställdpå SDF Angered få en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare. Syftet ärbaserat på en uppdragsbeskrivning från SDF Angered som är uppdragsgivareför uppsatsen och tar i ansats att utifrån ett medarbetarperspektiv söka svar på:varför individer söker sig till SDF Angered som arbetsgivare och varför dessastannar kvar. LÄS MER

 2. 2. Biståndsbedömning : Biståndshandläggarens handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Daniel Eriksson; Moa Krantz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Prestandajämförelse mellan Amazon EC2 och privat datacenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för automation och datateknik; Högskolan Väst/Avd för automation och datateknik; Högskolan Väst/Avd för automation och datateknik

  Författare :Daniel Johansson; Gustav Jibing; Johan Krantz; [2013]
  Nyckelord :Amazon EC2; Benchmark; Publik vs privat moln; Datormoln;

  Sammanfattning : Publika moln har sedan några år tillbaka blivit ett alternativ för olika företag att använda istället för lokala datacenter. Vad publika moln erbjuder är en tjänst som gör det möjligt för företag och privatpersoner att hyra datorkapacitet. Vilket gör att de inte längre behöver spendera pengar på resurser som inte används. LÄS MER

 4. 4. Meda´s förvärv av Viatris

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronica Notaro; Daniel Krantz; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialty pharmaföretagen har den senaste tiden varit den stora vinnaren påbörsen och i Sverige är det Meda som varit kursraketen. Meda är ett Specialty pharmaföretagvars ambition har varit att bli ett ledande företag i Europa. LÄS MER