Sökning: "daniel leven"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden daniel leven.

 1. 1. Specialpedagogens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Levén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Levén, Daniel (2016), Specialpedagogens yrkesroll. Specialpedagogiskaprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. The Predictability of Speculative Bubbles : An examination of the log-periodic power law model

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Gustavsson; Daniel Levén; [2015]
  Nyckelord :Econophysics; mathematical finance; LPPL; log-periodic power law model; JLS-model; power law; speculative bubbles; bubble forecasting; modeling asset price dynamics; financial bubbles; bubbles; crashes;

  Sammanfattning : In this thesis we examine the ability of the log-periodic power law model to accurately predict the end of speculative bubbles on financial markets through modeling of asset price dynamics on a selection of historical bubbles. The methods we use are based on a nonlinear least squares estimation which yields predictions of when the bubble will change regime. LÄS MER

 3. 3. Stationary 3D crack analysis with Abaqus XFEM for integrity assessment of subsea equipment

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Michael Levén; Rickert Daniel; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER