Sökning: "daniel peterson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden daniel peterson.

 1. 1. Kromatografi som laboration för högstadieelever : och dess påverkan på attityder gentemot kemi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Daniel Peterson; [2018]
  Nyckelord :attitude; chemistry; chromatography; laboratory work; lower secondary school; attityd; kemi; kromatografi; laboration; högstadium.;

  Sammanfattning : Till den här undersökningen har en kromatografilaboration konstruerats. Högstadieelevers attityd gentemot kemi före och efter genomförandet av kromatografilaborationen jämförs. Genomförandet skedde vid Vetenskapens Hus i Stockholm. Även medföljande lärares upplevelse av laborationen och eventuell påverkan på elever undersöks. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Fund Manager Performance: An empirical study of Sweden funds between 2001 and 2005

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Peterson; Daniel Berglund; [2007]
  Nyckelord :fund; performance; bull; bear; strategic;

  Sammanfattning : In this paper we aim to investigate 40 Sweden funds between the years 2001–2005, which constitute 12.6% of the total Swedish stock fund value on 31/12/2001 (Sweden funds and other stock funds). LÄS MER

 3. 3. Explorativ temporal visual space management för beslutsunderlag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Daniel Petersson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver VisMT 2. VisMT 2 är en programvara som utvecklats som ett examensarbete av Daniel Peterson vid Linköpings Universitet i samarbete med organisationen NVIS (Norrköpings Visualiserings och Interaktionsstudio). LÄS MER