Sökning: "daniel silander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden daniel silander.

  1. 1. Varför demokratiserades Tunisien men inte Egypten efter den arabiska våren år 2011?

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Cecilia Lovén; Karl Gunnar Norman; [2017]
    Nyckelord :Demokrati; Demokratisering; Arabiska våren; Egypten; Tunisien; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra varför två så lika länder som Tunisien och Egypten kunde få så olika utfall i respektive lands demokratiseringsprocess. Båda länderna deltog i den arabiska våren, är före detta auktoritära stater och ligger nära varandra geografiskt. LÄS MER